Мiнiстерство освiти i науки України

Державний вищий навчальний заклад

 

Диплом державного зразка I рiвня акредитацiї Молодший спецiалiст

Лiцензiя Міністерства освіти і науки серія АE № 458480 від 26.06.2014р.

 


                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 Ким ти можеш працювати після закінчення технікуму
Молодший спеціаліст спеціальності «Облік і оподаткувння» 
 • бухгалтер з обліку грошових коштів, матеріалів, основних засобів;
 • економіст планового та фінансового відділів, з бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності;
 • головний бухгалтер або його заступник;
 • фінансовий менеджер;
 • бухгалтер-аудитор.
 • iнспектор з органiзацiї iнкасацiї та перевезення цiнностей;
 • iнспектор обмiнного пункту;
 • бухгалтер;
 • касир-експерт;
 • iнспектор-ревiзор;
 • ревiзор;
 • iнспектор митного підрозділу;
 • iнспектор з контролю за цiнами.

 

Молодший спеціаліст спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»  
 • бухгалтер;
 • касир-експерт;
 • брокер (посередник) з цінних паперів;
 • дилер (продавець) з цінних паперів;
 • маклер біржовий;
 • агент страховий;
 • інспектор кредитний;
 • інспектор обмінного пункту;
 • інспектор податковий;
 • інспектор-ревізор;
 • інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
 • інспектор і з інвентаризації;
 • інспектор з контролю за цінами;
 • контролер-оператор.

 

Молодший спецiалiст спеціальності “Комп’ютерна iнженерiя” 
 • Адміністратор та налагоджувальник локальних мереж;
 • Технік-програміст;
 • Інженер з обслуговування комп’ютерних мереж;
 • Керівник підрозділу комп’ютерних послуг;
 • Фахівець у галузі інформаційних технологій для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;
 • Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • Фахівець у галузі розробки Web-сайтів;
 • Фахівець у галузі формування та управління електронних баз даних;
 • Оператор електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки;
 • Монтажник електронного устаткування;
 • Майстер з ремонту приладів та апаратури;
 • Технік обчислювального (інформаційного) центру;
 • Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики);
 • Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка);
 • Консультант з програмного забезпечення;
 • Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів.
Молодший спеціаліст спеціальності “Телекомунікації та радіотехніка”
 • сервісні центри по обслуговуванню та ремонту радіотелевізійної апаратури;
 • сервісні центри по обслуговуванню та ремонту мобільних телефонів;
 • органи служби безпеки ( охоронна та пожарна сигналізація та відеоспостереження);
 • підприємства «Укртелеком»;
 • підприємства промисловості;
 • центри  мобільного зв’язку ;
 • торгові мережі (консультантами з продажу радіоелектронної техніки);
 • рекламні агентства по виготовленню світлової реклами;
 • сервісні центри по обслуговуванню та ремонту медичної техніки.
 • обслуговування та монтаж устаткування з виробництва альтернативних видів енергії

 

Молодший спеціаліст спеціальності “ Інженерія програмного забезпечення”
 • технік із системного адміністрування;
 • технік-програміст;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну);
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • фахівець з розроблення комп’ютерних програм;
 • адміністратор бази даних;
 • адміністратор системи;
 • інженер з комп’ютерних систем;
 • інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • конструктор комп’ютерних систем;
 • технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки;
 • технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки.

 

 


АБІТУРІЄНТ УВАГА!

Поширені запитання-відповіді про вступ на молодшого спеціаліста 2018 


 

Листовка_А4_(облож)22stor.prays

 


 

Ви бажаєте

 добре підготуватися

до вступних екзаменів?

2

НКПТ оголошує прийом учнів на

 8-ми та 6-ти місячні підготовчі курси

16

3

Слухачі підготовчого відділення готуються до вступних екзаменів на базі    технікуму протягом 8 місяців та  6 місяців (за необхідністю можливе проживання абітурієнтів у гуртожитку).

Контакти: пр.Перемоги,11, тел. (05549) 7-83-20

Відповідальни1й секретар приймальної комісії Сурхаєва Марина Олександрівна 

тел. 066-35-99-760


 

Останні коментарі

Архів