Розробка програмного забезпечення

Напрям: 050103 Програмна iнженерiя
Спецiальнiсть: 5.05010301 Розробка програмного забезпечення
IMG_4944--

 Новокаховський приладобудiвний технiкум має двi спецiальностi пiдготовки фахiвцiв напряму <Комп’ютерна iнженерiя> – <Обслуговування комп’ютерних систем i мереж> та <Розробка програмного забезпечення>. Цей напрям – необхiднiсть сьогодення. Характерною властивiстю цього напряму навчання є застосування новiтнiх технологiй. Розвиток науки, якiсть в освiтi, всебiчна розвиненiсть студентiв – це сходинки до високої квалiфiкацiї наших випускникiв. Затребуванiсть на ринку працi, високий рейтинг навчального закладу дає переваги при прийняттi на роботу i продовження навчання, пiд час працевлаштування nbsp;   Викладачi нашого навчального закладу – квалiфiкованi фахiвцi, турботливi класнi керiвники, надiйнi порадники. Нашi студенти беруть участь у мiських, обласних та всеукраїнських олiмпiадах з дисциплiн <Комп’ютерна графiка>, , <Програмування> та iн.

Молодший спецiалiст за фахом <Технiк-програмiст> одержує квалiфiкацiю програмiст. Молодший спецiалiст призначається для роботи з експлуатацiї, наладки, створення програмного забезпечення, створення програм та їх впровадження. Вiн може працювати на державних пiдприємствах, НДI, науково-дослiдних лабораторiях, на кафедрах ВУЗiв, обчислювальних центрах, фiрмах, банках, комерцiйних органiзацiях з рiзними формами власностi на посадi молодшого спецiалiста з комп’ютерних наук. Ми навчимо Вас:

  • роботi в мережах Internet i Intranet на персональних комп’ютерах з використанням операцiйних систем платформи Windows, Unix, Linux;
  • новим технологiям;
  • мовам програмування високого i низького рiвнiв (Pascal, С++, С#, Java, Assembler, Delphi, VBA, PHP);
  • ви ознайомитесь з програмними об’єктно-орiєнтованими компонентами комп’ютерних систем i мереж – операцiйними системами, програмними оболонками, системними iнтерфейсами, апаратними i програмними компiляторами, дiалоговими i графiчними системами, iнформацiйно – пошуковими системами i системами розпiзнавання та iн..

Професiйне призначення наших випускникiв рiзноманiтне. Це – дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї, створення програмного забезпечення (аналiз проектiв та програм готових систем, аналiз потреб та проблем користувачiв, пошук найоптимальнiших рiшень; розроблення, виготовлення, постачання та документування програмного забезпечення на замовлення користувачiв); оброблення даних; робота з базами даних. Нашому мiсту та країнi потрiбнi високо квалiфiкованi фахiвцi, що знають свою справу, впевненi у собi та в своїх знаннях.

Наші Досягнення:

2007 р Покрищенко Сергiй посiв почесне 2 мiсце в обласній олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки м. Херсон

2008 р.  Бурлаков Георгiй посiв 1 мiсце в обласній олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки м. Херсон

                                                                        2 місце у всеукраїнській олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки м. Тернопіль

2009 р. Петриченко Володимир посiв 2 мiсце в обласній олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки м. Херсон

2010 р. Степчик Вiталiй посiв 1 мiсце у  всеукраїнськiй олiмпiадi

2011 р. Біляєв Андрій посiв 1 мiсце в обласній олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки м. Херсон

                                                            3 місце у всеукраїнській олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки м.Київ

2012 р. Пісоцький Олекандр посiв 1 мiсце в обласній олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки м. Херсон

                                                                          2 місце у всеукраїнській олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки м. Хмельницький

2013 р. Варісова Юлія посiла 1 мiсце в обласній олімпіаді з комп’ютерної графіки м. Херсон

                Крапівницький Віталій посiв 1 мiсце в обласній олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки м. Херсон

                                                                              3 місце у всеукраїнській олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки м. Кривий Ріг

2014 р.  Шаповал Анастасія посiла 1 мiсце в обласній олімпіаді з комп’ютерної графіки м. Херсон

                 Терещенкео Сергій посiв 1 мiсце в обласній олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки м. Херсон

 

Останні коментарі

Архів