Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Напрям: 050901 Радiотехнiка
Спецiальнiсть: 5.05090101 Конструювання, виробництво та технiчне обслуговування радiотехнiчних пристроїв
    Молодший спецiалiст за спецiальнiстю “Конструювання, виробництво та технiчне обслуговування радiотехнiчних пристроїв” у даний час користується попитом на ринку трудових ресурсiв. Випускники даної спецiальностi знаходять застосування своїх знань у багатьох галузях народного господарства, де використовуються радiоелектронiка i радiотехнiка. Багато наших випускникiв працюють на пiдприємствах телефонного зв’язку, у вiддiленнях мобiльного телефонного зв’язку, на пiдприємствах, що виготовляють радiоелектронну апаратуру, представниками таких пiдприємств в торговiй мережi. Багато хто працює на пiдприємствах сервiсного обслуговування радiоелектронної технiки, оскiльки разом з дипломом молодшого спецiалiста отримують два свiдоцтва робiтничих професiй: монтажника радiоелектронної апаратури i регулювальника.
Подобається нашим випускникам працювати менеджерами з продажу радiоелектронної технiки, постiйно бути в курсi всiх новинок в галузi електронiки. Тi випускники, якi пiсля закiнчення технiкуму поповнюють ряди вiйськовослужбовцiв, в основному служать в <елiтних> вiйськах : фахiвцями з радiозв’язку в аеромобiльних, ракетних, танкових частинах, радистами в радiорубках на кораблях вiйськово-морського флоту, фахiвцями з радiозв’язку у вiйськово-повiтряних частинах. Основна частина наших випускникiв продовжує навчання у вищих навчальних закладах четвертого рiвня акредитацiї: Харкiвському нацiональному унiверситетi радiоелектронiки, Київському нацiональному полiтехнiчному унiверситетi, Харкiвському нацiональному полiтехнiчному унiверситетi, Одеському нацiональному полiтехнiчному унiверситетi, Одеському нацiональному унiверситетi зв’язку i iнших вiдомих вузах країни. З дипломами технiкуму випускники зараховуються на третiй або другий курс залежно вiд обраної спецiальностi.
Отримати глибокi знання їм допомагають висококвалiфiкованi викладачi, фахiвцi рiзних напрямкiв у галузi радiоелектронiки i радiотехнiки, що викладають такi дисциплiни:
  • Конструювання i проектування РЕА ;
  • Радiоприймальнi пристрої;
  • Радiопередавальнi пристрої;
  • Контроль якостi РЕА;
  • Радiотелефоннi пристрої, технiчне обслуговування i ремонт;
  • Пристрої запису i вiдтворення iнформацiї, технiчне обслуговування i ремонт;
  • Побутовi телевiзiйнi пристрої, технiчне обслуговування i ремонт;
  • Акустичнi пристрої, технiчне обслуговування i ремонт та iншi.

Щорiчно проводяться традицiйнi заходи: конкурс для студентiв четвертого курсу- <Кращий за професiєю>, для студентiв третього курсу – конкурс <Найрозумнiший>, а для студентiв другого курсу на знання спецдисциплiн <Брейн-ринг>. Для студентiв постiйно дiють науково-технiчнi гуртки, в яких усi бажаючi можуть розвинути i реалiзувати творчi можливостi, поглибити свої знання.

Останні коментарі

Архів