Архив за месяц: сентября 2014

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ

Практичний психолог

Новокаховського приладобудівного технікуму

БОЛОТНЕНКО Ю.Ю.

     Останнім часом у суспільстві бурхливо відбуваються освітні реформи, які повинні нести в собі не тільки великий розвиваючий і навчальний потенціал, а й повинні зберігати здоров’я всіх учасників освітнього процесу. Це можливо, якщо викладач  професійно компетентний, фізично і  психологічно здоровий, а також стійкий до розвитку негативних професійно-обумовлених станів. На сьогоднішній день останнє завдання залишається важко здійснюваним. У зв’язку з великою емоційною напруженістю професійної діяльності педагога, нестандартністю педагогічнихситуацій, відповідальністю і складністю професійної праці викладача, збільшується ризик розвитку синдрому «емоційного вигорання». При цьому дуже мало звертається уваги на діючі ефективні психолого-педагогічні та медичні технології, які спрямовані на збереження здоров’я викладача, що знижують ризик формування синдрому «емоційного вигорання» і появи кризи професії в цілому. Проблема психологічного здоров’я особистості, яка живе в нестабільному світі, і змінюється в складних екстремальних соціо-екологічних умовах, набула особливої ​​актуальності в кінці XX-початку XXI століття – безліч наук про людину, серед яких консолідуюче місце належить психології. Далі

Писательница и психолог Сара Хансен считает, что несчастье имеет множество оттенков. Она лично обнаружила 50 — это те факторы, которые всегда влияют на нас отрицательно.  Предлагаем всем ознакомиться со статьей Сары. Здесь все просто и понятно, но почему-то в нашей ежедневной борьбе мы так легко забываем об этом. 

Далі

Всі ми полюбляємо багато однакових речей,наші думки та дії часто збігаються,ми пристосовуємось до один одного ми виконуємо одну спільну діяльність.

 

Часто задаю собі питання: “Чому ми сваримося?”. Чому ми не можемо постійно жити в злагоді?

І, взагалі, як втримати себе щоб не зірватися?

Ми постійно встряваємо в якісь конфлікти чи то вдома, чи то на роботі чи й на вулиці. Для декого це навіть норма життя. І ніхто навіть не задумується, що цим ми завдаємо шкоди не тільки оточуючим, а й собі.

Тож чому все ж таки виникають конфлікти???


Конфлікт: „бити чи не бити?”

Що таке конфлікт і як його подолати? Далі

           Питанню адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ в сучасній психологічній літературі приділяється значна увага.

           Сучасні вимоги до навчально-виховного процесу, набуття куратором статусу головного фігуранта в реалізації програм виховної роботи потребують посилення  педагогічних досліджень у цій сфері з метою розробки ефективних практичних методик по адаптації студентів.

           Термін “адаптація” використовується в різних галузях наукового знання, однак дослідниками ще не вироблено єдиної думки про його зміст. Так, одні автори розглядають адаптацію як процес, результат “пристосування”, а інші як “взаємодію” людини з людиною (певним колективом, групою), або як  “взаємодію” людини і середовища.

           На нашу думку, процес адаптації передбачає, перш за все, активність самого суб’єкта діяльності,  яка вимагає осмислення своїх дій і вчинків, пошуку власних шляхів рішень відповідно конкретним умовам життєдіяльності, аналіз характерних особливостей і результатів взаємодії (в даному випадку першокурсника) з новими людьми і обставинами. Адаптація містить у собі складні, багатогранні взаємини людини з довкіллям. Далі

Підлітковий вік: жах чи казка?

         У психолого-педагогічній практиці послуговуються термінами “життєва криза” та “кризові ситуації”. Саме поняття “криза” характеризує стан, породжений проблемою, яка постала перед індивідом і якої він не може розв’язати за короткий час і звичним способом. Життєва криза характеризується внутрішнім відображенням світу особистості, яке проявляється у різних формах її переживання. Стосовно змін, які відбуваються у психіці та поведінці людини, то вони можуть відбуватися повільно, поступово, або ж, навпаки спонтанно, що призводить до кризових ситуацій.

         Життєву кризу умовно поділяють на три ступені: поверхову, середню та глибоку. Поверхнева криза у підлітків характеризується тривогою, роздратуванням, негативним настроєм, нестійкістю в прийнятті рішень, розгубленістю. Це приблизно припадає на 11-12 років, тобто початок підліткової кризи. Криза середньої ваги проявляється в певних порушеннях роботи організму підлітка. Він швидко втомлюється, в нього песимістичні погляди. Глибинна криза підлітків супроводжується певним роздратуванням, заглибленням у себе та великим переживанням щодо власного зовнішнього вигляду. На цьому етапі вирішальну роль відіграє статевий потяг, адже перше розчарування в коханні призводить до глибинного депресивного стану. Це припадає приблизно на період кінця підліткового віку (14-15 років) . Далі

Останні коментарі

Архів