IMG_9992

Завідуюча бібліотекою: 

Кумановська Наталія Миколаївна.

   

Бібліотека – навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ, що забезпечує навчально-виховний процес.            Доля бібліотеки тісно пов’язана з історію технікуму. Вона починалася з книжок, подарованих викладачами та студентами.              Нині бібліотека має багатогалузевий книжковий фонд, який нараховує 40553 одиниць зберігання,виписує більше 30 періодичних видань. У 2013 році була створювана медіатека, яка нараховує 450 одиниц. На електронних носіях викладачі записали підручники і свої методичні розробки,які можут бути використані при виконанії  лабораторних і практичних робіт студентами.              Бібліотека організовує диференційне (Індивідуальне і групове) обслуговування читачів на абонементі і в читальному залі; допомагає студентам в оволодінні знаннями, знайомить з різними джерелами інформації; сприяє вихованню студентів, підвищенню їх культурно-освітнього рівня, організовує книжкові виставки, складає бюлетені нових книг, проводить місячники першокурсника і дипломника. Бібліотека – не тільки кладова знань, але й добрий наставник студенту

Загальні відомості про бібліотеку

 

 1. Рік  заснування  бібліотеки 1981р.    Місце розташування бібліотеки –  5поверх
 2. Загальна площа 160 кв.м.    Читальний зал поєднаний з абонементом.
 3. 60 посадочних  місць .
 4. 2 книгосховища  для навчального фонду.

 

Графік  роботи  бібліотеки: з 8.00 год. до 17.00 год.

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Користуйтесь книжковими фондами бібліотеки. Бібліотечні працівники допоможуть Вам , нададуть консультацію, або виконають тематичну довідку за допомогою комп’ютерної техніки.
Загальна інфа

Правила користування бібліотекой.

 Загальні положення.

             Наша бібліотека  є навчальним інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом НКПТ центром розповсюдження знань, та забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний та виховний процеси.            Бібліотека  безкоштовно надає основні бібліотечні послуги згідно з наказом директора НКПТ            Користувачі з інших навчальних закладів, наукових установ, організацій, підприємств, фірм обслуговуються на договірній основі.            Фонди НКПТ є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.            Ці правила розроблені відповідно з Типовими правилами користування бібліотеками в Україні, затверджені наказом Міністерства культури та мистецтв України № 257 від 5.05.1999р. із змінами та доповненнями, з наказом МОН України від 06.08.04 № 643            Перед записом до бібліотеки громадяни повинні ознайомитись з правилами користування  і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на формулярі користувача.            Згідно  з  інструкцією про порядок доставки,комплектування та облік навчальної літератури № 19-217 від 15.06.1995р.            Право користування бібліотекою  надається:  педагогічним працівникам, студентам, працівникам структурних підрозділів – абонементами, читальним залом.            Користувачі з інших установ пред’являють паспорт, службове посвідчення, студентський квиток, квиток учня, військовий квиток – залежно від категорії.            На абонементах та в читальном зале користувач розписується на книжковому формулярі  за кожний примірник одержаного видання.            Рідкісні та цінні видання видаються тільки у читальном зале.            Бібліотека видає користувачеві літературу як на абонементі, так і до читального зала тільки після повернення літератури, термін користування якою закінчився.            Перед записом до бібліотеки громадяни повинні ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на формулярі користувача.

Права користувачів

Користувачі  мають право:

 1. Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через традиційний довідково-пошуковий апарат.
 2.  Безоплатно отримувати консультаційну допомогу у пошуку та виборі традиційних джерел інформації.
 3. Одержувати для опрацювання поза бібліотекою в тимчасове користування книги, інші твори друку та документи із фондів бібліотеки.
 4. Журнали видаються на 2 – 5 днів.
 5.  Навчальні видання, якщо вони є у достатній кількості, видаються студентам із фондів навчальних абонементів на семестр або навчальний рік згідно з навчальними планами і програмами.
 6.  Художня література видається співробітникам на 1 місяць, студентам – на 10 днів.
 7. Термін користування виданнями, якщо на них відсутній попит з боку інших користувачів, може бути продовжений, але не більше ніж у 3 рази.
 8. Кількість творів друку, що видаються в читальних залах, не обмежуються.
 9. Брати участь у заходах, що проводяться бібліотекою.
 10. Користувачі мають право надавати практичну допомогу бібліотеці.

Обов’язки користувачів

Користувач зобов’язаний:

 1. Дотримуватись Правил користування бібліотекою. За порушення правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користування всіма пунктами видачі документів на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.
 2. Повернути документи в установлені терміни.
 3. Користувачі заобов’язані дбайливо ставитись до книжок , інших творів друку та документів із фондів бібліотеки, не виносити їх із приміщення бібліотеки, якщо вони не зафіксовані у формулярі користувача або інших облікових документах; не робити в них ніяких позначок, підкреслень, не виривати та не загинати сторінки.
 4. Виносити книги з читальних залів забороняється.
 5. При одержанні підручників користувач повинен перевірити їх кількість та наявність.
 6. На час літніх канікул читачі-студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані документи.
 7. Користувачі, що закінчили вищий навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись із бібліотекою і підписати обхідний лист.
 8. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 9. Користувач, що втратив або пошкодив документ з бібліотечного фонду повинен замінити його іншим примірником цього видання або визнаним бібліотекою рівноцінним (за змістом і видавничим виглядом).
 10. Якщо рівноцінна заміна загублених або пошкоджених видань неможлива, користувач повинен відшкодувати їх ринкову вартість на день розрахунку. Розмір відшкодування узгоджується.
 11. Користувачі в бібліотеці повинні дотримуватися тиші. У приміщеннях читальних залів не дозволяється користуватися мобільними телефонами. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Вживати їжу, напої, палити в бібліотеці не дозволяється.


Медіатека

Добавить комментарий

Останні коментарі

Архів