Правила прийому

Завантажити повний текст документу (DOCX, 3.19MB)

Завантажити повний текст документу (PDF, 9.46MB)

Правила прийому у 2018 роціjpg_Page1 Повний текст документу Правила прийому 17

Завантажити повний текст документу (PDF, 50.84MB)

Додаток 2.1 додаток 2Додаток 3додаток 36 1 т л

 

Новокаховський приладобудівний технікум

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ

до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2017 році

Інформаційні таблиці містять довідкові дані щодо вступу за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), за яким у вищому навчальному закладі здійснюється підготовка. Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2017 році,які затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 559 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 травня 2017 року № 610/30478, визначено строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання. Cтроки прийому заяв і документів у 2017 році, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання 
№№ Етапи вступної кампанії 2017 Терміни
І. Вступ на основі базової загальної середньої освіти (на денну форму навчання)
 1 Початок прийому від вступників заяв та документів у паперовій формі 01 липня
2 Закінчення прийому від вступників (крім осіб, вказаних у пункті 3) о 18.00 14 липня
3 Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіди, складати вступні іспити, що проводить Новокаховський приладобудівний технікум о 18.00 22 липня
4 Проведення Новокаховським приладобудівним технікумом співбесід та вступних іспитів 15–22 липня
5 Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти державного бюджету не пізніше 12.00 24 липня
6 Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету до 12.00 29 липня
7 Зарахування вступників за кошти державного бюджету не пізніше 12.00 31 липня
8 Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 серпня
9 Зарахування вступників на денну форму навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 серпня
ІІ. Вступ на основі повної загальної середньої освіти
 1 Реєстрація електронних кабінетів 29 червня
2 Закінчення прийому документів від вступників о 18.00 25 липня
3 Початок прийому від вступників заяв та документів: абітурієнтів на основі ЗНО; абітурієнтів на основі співбесіди, вступних іспитів 12 липня–08 серпня до !8:00 12 липня–01 серпня до !8:00
4 Проведення Новокаховським приладобудівним технікумом вступних іспитів співбесіда 02–07 серпня 02–04 серпня
5 Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за співбесідоюза результатами ЗНО не пізніше 12.00 05 серпняне пізніше 12.00 09 серпня
6 Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету за співбесідою за результатами ЗНО до 18.00 07 серпнядо 12.00 12 серпня
7 Зарахування вступників на денну форму навчання за кошти державного бюджету за співбесідою за результатами ЗНО не пізніше 12.00 08 серпняне пізніше 12.00 14 серпня
  Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за співбесідою за результатами ЗНО до 18.00 07 серпнядо 12.00 12 серпня
8 Зарахування вступників на денну форму навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб за співбесідою за результатами ЗНО не пізніше 12.00 08 серпняне пізніше 12.00 14 серпня
Строки вступної кампанії на навчання на основі повної загальної середньої освіти за вечірньою, заочною та дистанційною формами навчання, за скороченими програмами, на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за усіма формами навчання, а також строки проведення сесій творчих конкурсів визначаються Правилами прийому вищого навчального закладу. До інформаційних таблиць включені наступні форми (таблиці):
 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (таблиця 1).
 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) (таблиця 2).
 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) (таблиця 3).
 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра (таблиця 4).
 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) (таблиця 5).
 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до вищого навчального закладу (таблиця 6).

Таблиця 1

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей,за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Новокаховський приладобудівний технікум

Молодший спеціаліст
Галузі знань Спеціальності Спеціалізація(освітня програма)/може повторювати назву спеціальності/ Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання* Можливість вступу для іноземців та осіб без громадянства                         на форми навчання
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
0305 Економіка та підприємництво 5.03050801 фінанси і кредит   60 0 30 1р 10м     5350.00;      
0305 Економіка та підприємництво 5.03050901 бухгалтерський облік   25 0 0 1р 10м     5350.00;      
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 5.05010201 обслуговування комп’ютерних систем і мереж   75 0 20 2р 10м     5350.00;      
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 5.05010301 розробка програмного забезпечення   50 0 0 2р 10м     5350.00;      
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 5.05090101 конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв   60 0 20 2р 10м     4970.00      
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 25 0 0 2р 10м     5350.00;      
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 60 0 30 2р 10м   1р 10м 5350.00;   3660.00;  
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 50 0 0 3р 10м     5350.00;      
12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія 75 0 20 3р 10м   2р 10м 5350.00;   3660.00;  
17 Електротехніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 60 0 20 3р 10м   2р 10м 4970.00   3160.00  
 Примітки: *Дані за результатами прийому у 2015 році

Таблиця 2

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) за спорідненою спеціальністю

Новокаховський приладобудівний технікум

Денна  
Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) СпеціальностіОС молодшого бакалавра,ОКР молодшого спеціаліста Спеціалізація(освітня програма)/може повторювати назву спеціальності/   Фахове випробування Курс Термін навчання Кількість місць*
Назва Код Код Назва За кошти державного бюджету
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)Конторський (офісний) службовець (аудит)Обліковець з реєстрації бухгалтерських данихКонторський (офісний) службовець (статистика)Контролер-касирКасир (на підприємстві, в установі, організації)Касир торговельного залуКасир (в банку)Контролер ощадного банкуБухгалтерАдміністраторКомерсантКонторський (офісний) службовець (кредит)Конторський (офісний) службовець (інвестиції)Конторський (офісний) службовець (застава та іпотека) 412141214121412242114211421142124212343342221314412141214121 5.03050801  фінанси і кредит   Фаховий іспит (бухгалтерський облік) 2 курс 1р 10м 0
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)Конторський (офісний) службовець (аудит)Обліковець з реєстрації бухгалтерських данихКонторський (офісний) службовець (статистика)Контролер-касирКасир (на підприємстві, в установі, організації)Касир торговельного залуКасир (в банку)Контролер ощадного банкуБухгалтерАдміністраторКомерсант 412141214121412242114211421142124212343342221314 5.03050901 бухгалтерський облік   Фаховий іспит (бухгалтерський облік) 2 курс 1р 10м 0
Оператор комп’ютерного наборуЕлектромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машинОператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машинОператор комп’ютерної   версткиОператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 41127241.18290.241124114 5.05010201 обслуговування комп’ютерних систем і мереж   Фаховий іспит (інформатика)  2 курс 2р 10м 0
Оператор комп’ютерного наборуОператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машинОператор комп’ютерної   версткиОператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 41128290.241124114 5.05010301 розробка програмного забезпечення   Фаховий іспит (інформатика)  2 курс 2р 10м 0
Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратуриРадіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткуванняМеханік з обслуговування телевізійного устаткуванняРадіомонтер приймальних телевізійних антенОператор акустичних випробуваньЕлектромонтер станційного радіотелевізійного устаткуванняЕлектромонтер станційного устаткування проводового мовленняКонтролер з неруйнівного контролюЛаборант-електроакустикМеханік з обслуговування звукової технікиМонтажник зв’язку-антенникСлюсар-механік з радіоелектронної апаратуриМонтажник радіоелектронної апаратури та приладівСлюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)Лаборант з ультразвукової технікиНалагоджувальник з контрольно-вимірювальних приладів та автоматикиОператор акустичних вимірюваньРадіомонтажник судновийРегулювальник радіоелектронної апаратури та приладівЕлектромонтажник-налагоджувальникЕлектромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматикиЕлектромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокуванняЕлектромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв’язкуЕлектромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткуванняЕлектромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язкуЛаборант електромеханічних випробувань та вимірювань Електромонтер з випробувань та вимірювань Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації Монтажник зв’язку-лінійник Монтажник устаткування зв’язку Монтажник зв’язку-кабельник Вимірювач електричних параметрів радіодеталей Електромеханік з ремонту та обслуговування медичної апаратури Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів Радіооператор Радіо телефоніст Телефоніст міжміського телефонного зв’язку Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі Електрозварник ручного зварювання Газозварник Електрогазозварник Контролер зварювальних робіт Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування Електрогазозварник 7243.17243.17243.17243.17243.17243.17243.17243.17243.27243.27243.27242.17242.17242.17242.17242.17242.17242.1 7242.1 7241.1 7241.1 7241.1 7241.1 7241.1 7241.1 7241.1 7241.1 7244.1 7244.1 7244.2 7244.2 7244.2 7245.2 7311.1 7311.1 8290.1 4223 4223 4223 4223 7212.1 7212.1 7212.1 7212.2 7241.2 7212.2 5.05090101 конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв   Фаховий іспит (електротехніка)  2 курс 2р 10м 17
Заочна
Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) СпеціальностіОС молодшого бакалавра,ОКР молодшого спеціаліста Спеціалізація(освітня програма)/може повторювати назву спеціальності/   Фахове випробування Курс Термін навчання Кількість місць*
Назва Код Код Назва За кошти державного бюджету За кошти фізичних, юридичних осіб
Оператор комп’ютерного наборуЕлектромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машинОператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машинОператор комп’ютерної   версткиОператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 41127241.18290.241124114 123 комп’ютерна інженерія   Фаховий іспит інформатика  3 курс 2р 10м 0 0
Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратуриРадіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткуванняМеханік з обслуговування телевізійного устаткуванняРадіомонтер приймальних телевізійних антенОператор акустичних випробуваньЕлектромонтер станційного радіотелевізійного устаткуванняЕлектромонтер станційного устаткування проводового мовленняКонтролер з неруйнівного контролюЛаборант-електроакустикМеханік з обслуговування звукової технікиМонтажник зв’язку-антенникСлюсар-механік з радіоелектронної апаратуриМонтажник радіоелектронної апаратури та приладівСлюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)Лаборант з ультразвукової технікиНалагоджувальник з контрольно-вимірювальних приладів та автоматикиОператор акустичних вимірюваньРадіомонтажник судновийРегулювальник радіоелектронної апаратури та приладівЕлектромонтажник-налагоджувальникЕлектромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматикиЕлектромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокуванняЕлектромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв’язкуЕлектромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткуванняЕлектромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язкуЛаборант електромеханічних випробувань та вимірювань Електромонтер з випробувань та вимірювань Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації Монтажник зв’язку-лінійник Монтажник устаткування зв’язку Монтажник зв’язку-кабельник Вимірювач електричних параметрів радіодеталей Електромеханік з ремонту та обслуговування медичної апаратури Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів Радіооператор Радіо телефоніст Телефоніст міжміського телефонного зв’язку Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі Електрозварник ручного зварювання Газозварник Електрогазозварник Контролер зварювальних робіт Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування Електрогазозварник 7243.17243.17243.17243.17243.17243.17243.17243.17243.27243.27243.27242.17242.17242.17242.17242.17242.17242.1 7242.1 7241.1 7241.1 7241.1 7241.1 7241.1 7241.1 7241.1 7241.1 7244.1 7244.1 7244.2 7244.2 7244.2 7245.2 7311.1 7311.1 8290.1 4223 4223 4223 4223 7212.1 7212.1 7212.1 7212.2 7241.2 7212.2 172 телекомунікації та радіотехніка   Фаховий іспит електротехніка  3 курс 2р 10м 0 0
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)Конторський (офісний) службовець (аудит)Обліковець з реєстрації бухгалтерських данихКонторський (офісний) службовець (статистика)Контролер-касирКасир (на підприємстві, в установі, організації)Касир торговельного залуКасир (в банку)Контролер ощадного банкуБухгалтерАдміністраторКомерсантКонторський (офісний) службовець (кредит)Конторський (офісний) службовець (інвестиції)Конторський (офісний) службовець (застава та іпотека) 412141214121412242114211421142124212343342221314412141214121 072  фінанси, банківська справа та страхування   Фаховий іспит бухгалтерський облік 3 курс 1р 10м 0 0

Таблиця 5

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Новокаховський приладобудівний технікум

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти
Спеціальності ОС молодшого бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), ОКР молодшого спеціаліста Спеціалізація(освітня програма)/може повторювати назву спеціальності/  Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам III етапу Всеукр. конкурсу-захисту НДР учнів – членів МАН України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
Код Назва
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова.       4
2. Математика. 4
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1. Українська мова.       4
2. Математика. 4
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 1. Українська мова.       4
2. Математика. 4
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 1. Українська мова.       4
2. Математика. 4
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 1. Українська мова.       4
2. Математика. 4
 Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Спеціальності ОС молодшого бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), ОКР молодшого спеціаліста Спеціалізація(освітня програма)/може повторювати назву спеціальності/  Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам III етапу Всеукр. конкурсу-захисту НДР учнів – членів МАН України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
Код Назва
5.03050801 фінанси і кредит   1. Українська мова та література 0.3 0.1 0.05 100
2. Математика 0.55 100
5.03050901 бухгалтерський облік   1. Українська мова та література 0.3 0.1 0.05 100
2. Математика 0.55 100
5.05010201 обслуговування комп’ютерних систем і мереж   1. Українська мова та література 0.3 0.1 0.05 100
2. Математика 0.55 100
5.05010301 розробка програмного забезпечення   1. Українська мова та література 0.3 0.1 0.05 100
2. Математика 0.55 100
5.05090101 конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв   1. Українська мова та література 0.3 0.1 0.05 100
2. Математика 0.55 100

Таблиця 6

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей,

на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього

вищого навчального закладу

 Новокаховський приладобудівний технікум

Шифр галузі Назва галузі знань Спеціальність Код спеціальності
12 Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення 121
12 Інформаційні технології Комп'ютерна інженерія 123
17 Електроніка та телекомунікації Телекомунікації та радіотехніка 172

Завантажити повний текст документу (PDF, 9.46MB)

Правила прийому у 2018 роціjpg_Page1

Повний текст документу

Правила прийому 17

Завантажити повний текст документу (PDF, 50.84MB)

Додаток 2.1

додаток 2Додаток 3додаток 36
1 т л

 

Новокаховський приладобудівний технікум

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ

до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2017 році

Інформаційні таблиці містять довідкові дані щодо вступу за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), за яким у вищому навчальному закладі здійснюється підготовка.

Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2017 році,які затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 559 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 травня 2017 року № 610/30478, визначено строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Cтроки прийому заяв і документів у 2017 році, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання 

№№ Етапи вступної кампанії 2017
Терміни
І. Вступ на основі базової загальної середньої освіти
(на денну форму навчання)
 1 Початок прийому від вступників заяв та документів у паперовій формі 01 липня
2 Закінчення прийому від вступників (крім осіб, вказаних у пункті 3) о 18.00 14 липня
3 Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіди, складати вступні іспити, що проводить Новокаховський приладобудівний технікум о 18.00 22 липня
4 Проведення Новокаховським приладобудівним технікумом співбесід та вступних іспитів 15–22 липня
5 Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти державного бюджету не пізніше 12.00 24 липня
6 Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету до 12.00
29 липня
7 Зарахування вступників за кошти державного бюджету не пізніше 12.00
31 липня
8 Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
30 серпня
9 Зарахування вступників на денну форму навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
30 серпня
ІІ. Вступ на основі повної загальної середньої освіти
 1 Реєстрація електронних кабінетів
29 червня
2 Закінчення прийому документів від вступників о 18.00 25 липня
3 Початок прийому від вступників заяв та документів:
абітурієнтів на основі ЗНО; абітурієнтів на основі співбесіди, вступних іспитів
12 липня–08 серпня до !8:00
12 липня–01 серпня до !8:00
4 Проведення Новокаховським приладобудівним технікумом вступних іспитів
співбесіда
02–07 серпня
02–04 серпня
5 Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
за співбесідоюза результатами ЗНО
не пізніше 12.00 05 серпняне пізніше 12.00 09 серпня
6 Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету
за співбесідою

за результатами ЗНО
до 18.00
07 серпнядо 12.00
12 серпня
7 Зарахування вступників на денну форму навчання за кошти державного бюджету
за співбесідою

за результатами ЗНО
не пізніше 12.00
08 серпняне пізніше 12.00
14 серпня
  Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
за співбесідою

за результатами ЗНО
до 18.00
07 серпнядо 12.00
12 серпня
8 Зарахування вступників на денну форму навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб
за співбесідою

за результатами ЗНО
не пізніше 12.00
08 серпняне пізніше 12.00
14 серпня

Строки вступної кампанії на навчання на основі повної загальної середньої освіти за вечірньою, заочною та дистанційною формами навчання, за скороченими програмами, на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за усіма формами навчання, а також строки проведення сесій творчих конкурсів визначаються Правилами прийому вищого навчального закладу.

До інформаційних таблиць включені наступні форми (таблиці):

 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (таблиця 1).
 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) (таблиця 2).
 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) (таблиця 3).
 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра (таблиця 4).
 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) (таблиця 5).
 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до вищого навчального закладу (таблиця 6).

Таблиця 1

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей,за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Новокаховський приладобудівний технікум

Молодший спеціаліст

Галузі знань Спеціальності Спеціалізація(освітня програма)/може повторювати назву спеціальності/ Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання* Можливість вступу для іноземців та осіб без громадянства                         на форми навчання
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
0305 Економіка та підприємництво 5.03050801 фінанси і кредит   60 0 30 1р 10м     5350.00;      
0305 Економіка та підприємництво 5.03050901 бухгалтерський облік   25 0 0 1р 10м     5350.00;      
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 5.05010201 обслуговування комп’ютерних систем і мереж   75 0 20 2р 10м     5350.00;      
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 5.05010301 розробка програмного забезпечення   50 0 0 2р 10м     5350.00;      
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 5.05090101 конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв   60 0 20 2р 10м     4970.00      
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 25 0 0 2р 10м     5350.00;      
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 60 0 30 2р 10м   1р 10м 5350.00;   3660.00;  
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 50 0 0 3р 10м     5350.00;      
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 75 0 20 3р 10м   2р 10м 5350.00;   3660.00;  
17 Електротехніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 60 0 20 3р 10м   2р 10м 4970.00   3160.00  


 
Примітки:

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Таблиця 2

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) за спорідненою спеціальністю

Новокаховський приладобудівний технікум

Денна

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) СпеціальностіОС молодшого бакалавра,ОКР молодшого спеціаліста Спеціалізація(освітня програма)/може повторювати назву спеціальності/   Фахове випробування Курс Термін навчання Кількість місць*
Назва Код Код Назва За кошти державного бюджету
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)Конторський (офісний) службовець (аудит)Обліковець з реєстрації бухгалтерських данихКонторський (офісний) службовець (статистика)Контролер-касирКасир (на підприємстві, в установі, організації)Касир торговельного залуКасир (в банку)Контролер ощадного банкуБухгалтерАдміністраторКомерсантКонторський (офісний) службовець (кредит)Конторський (офісний) службовець (інвестиції)Конторський (офісний) службовець (застава та іпотека) 412141214121412242114211421142124212343342221314412141214121 5.03050801  фінанси і кредит   Фаховий іспит (бухгалтерський облік) 2 курс 1р 10м 0
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)Конторський (офісний) службовець (аудит)Обліковець з реєстрації бухгалтерських данихКонторський (офісний) службовець (статистика)Контролер-касирКасир (на підприємстві, в установі, організації)Касир торговельного залуКасир (в банку)Контролер ощадного банкуБухгалтерАдміністраторКомерсант 412141214121412242114211421142124212343342221314 5.03050901 бухгалтерський облік   Фаховий іспит (бухгалтерський облік) 2 курс 1р 10м 0
Оператор комп’ютерного наборуЕлектромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машинОператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машинОператор комп’ютерної   версткиОператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 41127241.18290.241124114 5.05010201 обслуговування комп’ютерних систем і мереж   Фаховий іспит (інформатика)  2 курс 2р 10м 0
Оператор комп’ютерного наборуОператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машинОператор комп’ютерної   версткиОператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 41128290.241124114 5.05010301 розробка програмного забезпечення   Фаховий іспит (інформатика)  2 курс 2р 10м 0
Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратуриРадіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткуванняМеханік з обслуговування телевізійного устаткуванняРадіомонтер приймальних телевізійних антенОператор акустичних випробуваньЕлектромонтер станційного радіотелевізійного устаткуванняЕлектромонтер станційного устаткування проводового мовленняКонтролер з неруйнівного контролюЛаборант-електроакустикМеханік з обслуговування звукової технікиМонтажник зв’язку-антенникСлюсар-механік з радіоелектронної апаратуриМонтажник радіоелектронної апаратури та приладівСлюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)Лаборант з ультразвукової технікиНалагоджувальник з контрольно-вимірювальних приладів та автоматикиОператор акустичних вимірюваньРадіомонтажник судновийРегулювальник радіоелектронної апаратури та приладівЕлектромонтажник-налагоджувальникЕлектромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматикиЕлектромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокуванняЕлектромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв’язкуЕлектромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткуванняЕлектромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язкуЛаборант електромеханічних випробувань та вимірювань

Електромонтер з випробувань та вимірювань

Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку

Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації

Монтажник зв’язку-лінійник

Монтажник устаткування зв’язку

Монтажник зв’язку-кабельник

Вимірювач електричних параметрів радіодеталей

Електромеханік з ремонту та обслуговування медичної апаратури

Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів

Радіооператор

Радіо телефоніст

Телефоніст міжміського телефонного зв’язку

Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі

Електрозварник ручного зварювання

Газозварник

Електрогазозварник

Контролер зварювальних робіт

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

Електрогазозварник

7243.17243.17243.17243.17243.17243.17243.17243.17243.27243.27243.27242.17242.17242.17242.17242.17242.17242.1

7242.1

7241.1

7241.1

7241.1

7241.1

7241.1

7241.1

7241.1

7241.1

7244.1

7244.1

7244.2

7244.2

7244.2

7245.2

7311.1

7311.1

8290.1

4223

4223

4223

4223

7212.1

7212.1

7212.1

7212.2

7241.2

7212.2

 

5.05090101 конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв   Фаховий іспит (електротехніка)  2 курс 2р 10м 17

Заочна

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) СпеціальностіОС молодшого бакалавра,ОКР молодшого спеціаліста Спеціалізація(освітня програма)/може повторювати назву спеціальності/   Фахове випробування Курс Термін навчання Кількість місць*
Назва Код Код Назва За кошти державного бюджету За кошти фізичних, юридичних осіб
Оператор комп’ютерного наборуЕлектромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машинОператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машинОператор комп’ютерної   версткиОператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 41127241.18290.241124114 123 комп’ютерна інженерія   Фаховий іспит інформатика  3 курс 2р 10м 0 0
Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратуриРадіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткуванняМеханік з обслуговування телевізійного устаткуванняРадіомонтер приймальних телевізійних антенОператор акустичних випробуваньЕлектромонтер станційного радіотелевізійного устаткуванняЕлектромонтер станційного устаткування проводового мовленняКонтролер з неруйнівного контролюЛаборант-електроакустикМеханік з обслуговування звукової технікиМонтажник зв’язку-антенникСлюсар-механік з радіоелектронної апаратуриМонтажник радіоелектронної апаратури та приладівСлюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)Лаборант з ультразвукової технікиНалагоджувальник з контрольно-вимірювальних приладів та автоматикиОператор акустичних вимірюваньРадіомонтажник судновийРегулювальник радіоелектронної апаратури та приладівЕлектромонтажник-налагоджувальникЕлектромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматикиЕлектромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокуванняЕлектромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв’язкуЕлектромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткуванняЕлектромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язкуЛаборант електромеханічних випробувань та вимірювань

Електромонтер з випробувань та вимірювань

Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку

Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації

Монтажник зв’язку-лінійник

Монтажник устаткування зв’язку

Монтажник зв’язку-кабельник

Вимірювач електричних параметрів радіодеталей

Електромеханік з ремонту та обслуговування медичної апаратури

Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів

Радіооператор

Радіо телефоніст

Телефоніст міжміського телефонного зв’язку

Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі

Електрозварник ручного зварювання

Газозварник

Електрогазозварник

Контролер зварювальних робіт

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

Електрогазозварник

7243.17243.17243.17243.17243.17243.17243.17243.17243.27243.27243.27242.17242.17242.17242.17242.17242.17242.1

7242.1

7241.1

7241.1

7241.1

7241.1

7241.1

7241.1

7241.1

7241.1

7244.1

7244.1

7244.2

7244.2

7244.2

7245.2

7311.1

7311.1

8290.1

4223

4223

4223

4223

7212.1

7212.1

7212.1

7212.2

7241.2

7212.2

 

172 телекомунікації та радіотехніка   Фаховий іспит електротехніка  3 курс 2р 10м 0 0
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)Конторський (офісний) службовець (аудит)Обліковець з реєстрації бухгалтерських данихКонторський (офісний) службовець (статистика)Контролер-касирКасир (на підприємстві, в установі, організації)Касир торговельного залуКасир (в банку)Контролер ощадного банкуБухгалтерАдміністраторКомерсантКонторський (офісний) службовець (кредит)Конторський (офісний) службовець (інвестиції)Конторський (офісний) службовець (застава та іпотека) 412141214121412242114211421142124212343342221314412141214121 072  фінанси, банківська справа та страхування   Фаховий іспит бухгалтерський облік 3 курс 1р 10м 0 0

Таблиця 5

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Новокаховський приладобудівний технікум

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності ОС молодшого бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), ОКР молодшого спеціаліста Спеціалізація(освітня програма)/може повторювати назву спеціальності/  Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам III етапу Всеукр. конкурсу-захисту НДР учнів – членів МАН України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
Код Назва
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова.       4
2. Математика. 4
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1. Українська мова.       4
2. Математика. 4
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 1. Українська мова.       4
2. Математика. 4
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 1. Українська мова.       4
2. Математика. 4
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 1. Українська мова.       4
2. Математика. 4

 Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності ОС молодшого бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), ОКР молодшого спеціаліста Спеціалізація(освітня програма)/може повторювати назву спеціальності/  Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам III етапу Всеукр. конкурсу-захисту НДР учнів – членів МАН України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
Код Назва
5.03050801 фінанси і кредит   1. Українська мова та література 0.3 0.1 0.05 100
2. Математика 0.55 100
5.03050901 бухгалтерський облік   1. Українська мова та література 0.3 0.1 0.05 100
2. Математика 0.55 100
5.05010201 обслуговування комп’ютерних систем і мереж   1. Українська мова та література 0.3 0.1 0.05 100
2. Математика 0.55 100
5.05010301 розробка програмного забезпечення   1. Українська мова та література 0.3 0.1 0.05 100
2. Математика 0.55 100
5.05090101 конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв   1. Українська мова та література 0.3 0.1 0.05 100
2. Математика 0.55 100

Таблиця 6

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей,

на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього

вищого навчального закладу

 Новокаховський приладобудівний технікум

Шифр галузі Назва галузі знань Спеціальність Код спеціальності
12 Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення 121
12 Інформаційні технології Комп’ютерна інженерія 123
17 Електроніка та телекомунікації Телекомунікації та радіотехніка 172

Останні коментарі

Архів