1

Ви бажаєте

 добре підготуватися

до вступних екзаменів?

2

НКПТ оголошує прийом учнів на

8-місячні або 6-місячні підготовчі курси

Слухачі підготовчого відділення готуються до вступних екзаменів на базі    технікуму протягом 8 або 6 місяців (за необхідністю можливе проживання абітурієнтів у гуртожитку), отримують додаткові бали до конкурсного балу при вступі до технікуму.

Курси гарантують:

*поглиблене вивчення української мови та математики;

*додаткові бали при вступі до технікуму;

*вступ на бюджетну форму навчання;

*адаптація абітурієнтів до умов навчання в технікумі;

*заняття проходять щосуботи  у зручний для Вас час.

Підготовчі курси НКПТ – твоя перша інвестиція у майбутнє!

Ми готуємо молодших спеціалістів за спеціальностями:

  1. «Телекомунікації та радіотехніка».
  2. «Облікі оподаткування».
  3. «Фінанси, банківська справа та страхування».
  4. «Комп¢ютерна інженерія».
  5. «Інженерія програмного забезпечення».

Контакти: пр.Перемоги,11, тел. (05549) 7-83-20, Сурхаєва Марина Олександрівна, моб. 066-35-99-760


      Tехнікум має ліцензію Міністерства освіти і науки України на проведення освітньої діяльності з підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади. Для більш повного задоволення бажань та можливостей громадян пропонуються декілька варіантів роботи груп підготовчого відділення, які відрізняються  терміном та формою навчання. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН ДО ВСТУПУ ДО НОВОКАХОВСЬКОГО ПРИЛАДОБУДІВНОГО ТЕХНІКУМУ НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН ДО ВСТУПУ ДО НОВОКАХОВСЬКОГО ПРИЛАДОБУДІВНОГО ТЕХНІКУМУ НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


з/п
Навчальні
предмети
Початок
навчання
Закінчення
навчання
Загальна
кількість
годин
Дні
проведення
занять
Загальна
вартість
навчання
1.ПВ

17-8

Математика
Українська мова
07.10.2017 року 26.05.2018 року 180 год. Субота 1752 грн.
2.ПВ

18-6

 Математика
Українська мова
 27.01.2018 року  30.06.2018 року 180 год.  Cубота  1752грн. 

      Слухачі підготовчого відділення після закінчення навчання отримують додаткові бали до загального рейтингу: для спеціальностей “Комп’ютерна інженерія”, “Інженерія програмного забезпечення”, “Телекомунікації та радіотехніка” додається така кількість балів: 

– на основі базової загальної середньої освіти: 1 бал за 4-6 балів; 1,4 бали за 7-9; 1,8 бали за 10-12;

– на основі повної загальної середньої освіти: 6 балів за 124-151 бал; 8 балів за 152-170 балів; 10 балів за 171-200 балів.

 

Умови прийому та зарахування на підготовче відділення

      На підготовче відділення зараховуються громадяни України, які отримують або мають базову або повну загальну середню, середньо-спеціальну освіту.

     Прийом заяв на підготовче відділення починається за один місяць до початку занять за юридичною адресою навчального закладу.

     Зарахування на підготовче відділення здійснюється на підставі особистої заяви слухача, та здійсненої оплати відповідно до встановленої вартості.

Для зарахування на підготовче відділення слухачі подають наступні документи:

– заяву встановленого зразка на ім’я директора технікуму;

– квитанцію про оплату вартості навчання на підготовчому відділенні.

      Зарахування до складу слухачів підготовчого відділення здійснюється затвердженням списків груп, після надходження коштів за навчання на розрахунковий рахунок технікуму та у випадку відповідної комплектації групи.

      Особи зараховані на підготовче відділення ознайомлюються з Положенням про підготовче відділення, Правилами внутрішнього розпорядку технікуму, розкладом занять.

      Навчання на підготовчому відділенні проводиться на платній основі. Розмір плати встановлюється на підставі калькуляції витрат на освітні послуги, що надаються.

      Оплата навчання слухачів встановлюється згідно встановленого кошторису і не може змінюватися протягом навчання.

      Фінансування підготовки слухачів на підготовчому відділенні проводиться за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Плата здійснюється перерахуванням суми на рахунок навчального закладу.

Права та обов’язки слухачів

      Слухачі підготовчого відділення мають право:
– на отримання освітніх послуг на достатньому професійному рівні;
– на безпечні і нешкідливі умови навчання;
– на отримання інформації про умови прийому на підготовче відділення, порядок проведення занять, терміни навчання й вимоги до слухачів;
– на користування навчальними аудиторіями, обладнанням під час занять під керівництвом викладачів.

      Слухачі підготовчого відділення зобов’язані:
– своєчасно і регулярно відвідувати заняття;
– в повному обсязі виконувати завдання, які передбаченні навчальними планами і програмами;
– своєчасно вносити сплату за навчання відповідно до укладених договорів;
– дотримуватися правил внутрішнього розпорядку технікуму та даного Положення.

Організація навчального процесу

      Навчальний процес передбачає:
– підвищення рівня знань слухачів з предметів вступних екзаменів до рівня вимог вищої школи;
– поглиблену професійну орієнтацію, відбір обдарованої молоді;
– адаптацію слухачів до форм і методів навчання, які використовуються під час навчання з обраних спеціальностей;
– підготовку слухачів до вступних випробувань.

      Навчальні заняття на підготовчому відділенні проводяться з предметів вступних екзаменів, а саме: українська мова, математика. Навчальні дні та їх тривалість визначаються розкладом занять та проводяться у робочі та вихідні дні.

      Навчання на підготовчому відділенні закінчується складанням випускних екзаменів по кожному предмету. Випускники підготовчого відділення при вступі у технікум користуються правами, передбаченими чинними Правилами прийому; мають право брати участь у конкурсі при вступі до інших вищих навчальних закладів України на загальних підставах, якщо інше не буде передбачено Умовами вступу до вищих навчальних закладів та Правилами прийому.

 6e16bb918238

Навчання на підготовчому відділенні

 закінчуєтся складанням випускних екзаменів

 з кожного предмету (математика та

 українська мова),  на підставі яких слухачам

 нараховуються додаткові бали. 

 

Якщо ви вступаєте на основі повної середньої  освіти і склали випускні bigstock_Check_Mark_10945439екзамени на:

  – високому рівні (10-12 балів), до конкурсного балу додається 10 балів;

–  достатньому рівні (7-9 балів), до конкурсного балу додається 8 балів.

 –  середньому рівні (4-6 балів), до конкурсного балу додається 6 балів.

 

Якщо ви вступаєте на основі базової середньої  освіти і склали випускні екзамени на:

 ZhOVZroXcyM – високому рівні (10-12 балів), до конкурсного балу додається 1,8 балів;

–  достатньому рівні (7-9 балів), до конкурсного балу додається 1,4 балів.

 –  середньому рівні (4-6 балів), до конкурсного балу додається 1 балів.

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

2017

підсумкової атестації слухачів восьмимісячних підготовчих курсів групи ПВ 16-8/1 підготовчого відділення

на основі базової загальної середньої освіти

№ п/п П.І.Б. Підсумковий контроль з математики Ваговий коефіцієнт Підсумковий контроль з укр..мови Ваговий коефіцієнт Підсумкова атестація підготовчих курсів Додатковий бал
1 Артеменко Юлія Вікторовна 7 (сім) 0,6 7 (сім) 0,4 7,0 1,4
2 Бондаренко Олександр Євгенович 7 (сім) 0,6 6 (шість) 0,4 6,6 1,4
3 Величко Олександра Сергіївна 9(дев’ять) 0,6 6 (шість) 0,4 7,8 1,5
4 Гайдук Олександр Миколайович 4 (чотири) 0,6 5 (п’ять) 0,4 4,4 1
5 Давиденко Вадим Олександрович 7 (сім) 0,6 7 (сім) 0,4 7,0 1,4
6 Дубановський Роман Романович 6 (шість) 0,6 6 (шість) 0,4 6,0 1,2
7 Дубівка Максим Іванович 4 (чотири) 0,6 8 (вісім) 0,4 5,6 1,2
8 Дюбанов Максим В҆ячеславович 7 (сім) 0,6 7 (сім) 0,4 7,0 1,4
9 Кучумов Радіон Андрійович 4 (чотири) 0,6 6 (шість) 0,4 4,8 1,1
10 Лі Ярослав Сергійович 8 (вісім) 0,6 7 (сім) 0,4 7,6 1,5
11 Мельникова Анна Дмитрівна 4 (чотири) 0,6 7 (сім) 0,4 5,2 1,1
12 Морарь Агнеса Сергіївна 5 (п’ять) 0,6 8 (вісім) 0,4 6,2 1,2
13 Мотлашевський Мілан Олександрович 6 (шість) 0,6 8 (вісім) 0,4 6,8 1,4
14 Опольський Даніїл Петрович 4 (чотири) 0,6 6 (шість) 0,4 4,8 1,1
15 Синельникова Ольга  Вікторівна 9(дев’ять) 0,6 9(дев’ять) 0,4 9,0 1,6
16 Андрійчук Христина Вікторівна 4 (чотири) 0,6 7 (сім) 0,4 5,2 1,1
17 Ваніна Дар҆я Євгенівна 4 (чотири) 0,6 7 (сім) 0,4 5,2 1,1
18 Бичков Станіслав Сергійович 7 (сім) 0,6 9(дев’ять) 0,4 7,8 1,5
19 Чепур Кирило Вікторович 5 (п’ять) 0,6 8 (вісім) 0,4 6,2 1,2
20 Шевченко Микита Олександрович 8 (вісім) 0,6 8 (вісім) 0,4 8,0 1,5
21 Пирожок Костянтин Юрійович 4 (чотири) 0,6 5 (п’ять) 0,4 4,4 1
22 Шабалін Андрій Дмитрович 4 (чотири) 0,6 6 (шість) 0,4 4,8 1,1

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

2017

підсумкової атестації слухачів восьмимісячних підготовчих курсів групи ПВ 16-8/2 підготовчого відділення

на основі базової загальної середньої освіти

№ п/п П.І.Б. Підсумковий контроль з математики Ваговий коефіцієнт Підсумковий контроль з укр. мови Ваговий коефіцієнт Підсумкова атестація підготовчих курсів Додатковий бал
1 Борис Данило Дмитрович 8 (вісім) 0,6 8 (вісім) 0,4 8,0 1,5
2 Васильєв Кирило Дмитрович 4 (чотири) 0,6 5 (п’ять) 0,4 4,4 1
3 Верьовкіна Аліна Олександрівна 4 (чотири) 0,6 6 (шість) 0,4 4,8 1,1
4 Гусаров Владислав Русланович 7 (сім) 0,6 6 (шість) 0,4 6,6 1,4
5 Кобицький Володимир Сергійович 7 (сім) 0,6 9 (дев’ять) 0,4 7,8 1,5
6 Короткий Максим Іванович 4 (чотири) 0,6 5 (п’ять) 0,4 4,4 1
7 Медведкіна Єлізавета В҆яеславівна 10 (десять) 0,6 9 (дев’ять) 0,4 9,6 1,8
8 Мишко Едуард  Ігорович 4 (чотири) 0,6 6 (шість) 0,4 4,8 1,1
9 Мігащук Андрій Олегович 7 (сім) 0,6 8 (вісім) 0,4 7,4 1,4
10 Орлов Максим Олександрович 4 (чотири) 0,6 9 (дев’ять) 0,4 6,0 1,2
11 Первов Руслан Юрійович 4 (чотири) 0,6 6 (шість) 0,4 4,8 1,1
12 Петренко Костянтин Олександрович 5 (п’ять) 0,6 8 (вісім) 0,4 6,2 1,2
13 Погорєлова Ольга Олександрівна 4 (чотири) 0,6 5 (п’ять) 0,4 4,4 1
14 Філь Іван Олексійович 10 (десять) 0,6 10 (десять) 0,4 10,0 1,8
15 Харьковська Світлана Анатоліївна 5 (п’ять) 0,6 7 (сім) 0,4 5,8 1,2
16 Корабльова Ганна Андріївна 5 (п’ять) 0,6 7 (сім) 0,4 5,8 1,2
17 Корчинський Дмитро Юрійович 9 (дев’ять) 0,6 7 (сім) 0,4 8,2 1,5
18 Косойкіна Анастасія Олексіївна 10 (десять) 0,6 7 (сім) 0,4 8,8 1,6
19 Чугуй Антон Ігоревич 6 (шість) 0,6 4 (чотири) 0,4 5,2 1,1
20 Петрасюк Микита Вікторович 4 (чотири) 0,6 7 (сім) 0,4 5,2 1,1

 

                                                

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

2017

підсумкової атестації слухачів шестимісячних підготовчих курсів групи ПВ 17-6  підготовчого відділення

на основі базової загальної середньої освіти

№ п/п П.І.Б. Підсумковий контроль з математики Ваговий коефіцієнт Підсумковий контроль з укр..мови Ваговий коефіцієнт Підсумкова атестація підготовчих курсів Додатковий бал
1 Бем Владислав Володимирович 4 (чотири) 0,6 6 (шість) 0,4 4,8 1,1
2 Вертко Максим Олександрович 7 (сім) 0,6 7 (сім) 0,4 7,0 1,4
3 Вовк Денис Андрійович 6 (шість) 0,6 6 (шість) 0,4 6,0 1,2
4 Горбатюк Анастасія Сергіївна 6 (шість) 0,6 7 (сім) 0,4 6,4 1,2
5 ГрекДанило Віталійович 11 (одинадцять) 0,6 9 (дев’ять) 0,4 10,2 1,8
6 Гринько Артем Васильович 4 (чотири) 0,6 5 (п’ять) 0,4 4,4 1
7 Гузь Павло  Олекандрович 6 (шість) 0,6 7 (сім) 0,4 6,4 1,2
8 Дигас Дмитро Русланович 9 (дев’ять) 0,6 8 (вісім) 0,4 8,6 1,6
9 Зайцев Костянтин Русланович 5 (п’ять) 0,6 5 (п’ять) 0,4 5,0 1,1
10  Злипухін Олександр Олександрович 8 (вісім) 0,6 8 (вісім) 0,4 8,0 1,5
11  Ісаєнко Кирило Вячеславович 5 (п’ять) 0,6 5 (п’ять) 0,4 5,0 1,1
12  Капінос Анна Олександрівна 8 (вісім) 0,6 8 (вісім) 0,4 8,0 1,5
13  Коваленко Андрій Андрійович 4 (чотири) 0,6 5 (п’ять) 0,4 4,4 1
14  Ковальчук Євген Вікторович 6(шість) 0,6 7 (сім) 0,4 6,4 1,2
15  Комісаров Дмитро Олександрович 5 (п’ять) 0,6 7 (сім) 0,4 5,8 1,2
16  Костючик Владислав Валерійович 4 (чотири) 0,6 5 (п’ять) 0,4 4,4 1
17  Кулажников Владислав Олексійович 10 (десять) 0,6 7 (сім) 0,4 8,8 1,6
18  Левін Ігор Віталійович 6(шість) 0,6 6 (шість) 0,4 6,0 1,2
19  Матяш Артем Сергійович 4(чотири) 0,6 5 (п’ять) 0,4 4,4 1
20 Макарова Аліна Олександрівна 8 (вісім) 0,6 7 (сім) 0,4 7,6 1,5
21  Микитюк Дмитро Володимирович 10 (десять) 0,6 9 (дев’ять) 0,4 9,6 1,8
22  Міщенко Михайло Андрійович 4(чотири) 0,6 6 (шість) 0,4 4,8 1,1
23  Новікова Юлія Дмитрівна 5 (п’ять) 0,6 6 (шість) 0,4 5,4 1,1
24  Петченко ІгорРоманович 7 (сім) 0,6 8 (вісім) 0,4 7,4 1,4
25  Писаренко Ксенія Леонідівна. 5 (п’ять) 0,6 8 (вісім) 0,4 6,2 1,2
26  Поліщук Данило Артурович 7 (сім) 0,6 6 (шість) 0,4 6,6 1,4
27  Рижко Володимир Валентинович 6(шість) 0,6 6 (шість) 0,4 6,0 1,2
28 Сиротюк Руслана Миколаївна 9 (дев’ять) 0,6 7 (сім) 0,4 8,2 1,5
29 Форте Роберта Доменіковна 4(чотири) 0,6 6 (шість) 0,4 4,8 1,1
30 Чорноокий Максим Сергійович 4(чотири) 0,6 5 (п’ять) 0,4 4,4 1
31 Череміскин Владислав 7 (сім) 0,6 7 (сім) 0,4 7,0 1,4

 

 

 Зведена відомість

2016 року

підсумкової атестації слухачів восьмимісячних підготовчих курсів підготовчого відділення

на основі базової загальної середньої освіти

№ п/п П.І.Б. Підсумковий контроль з математики Ваговий коефіцієнт Підсумковий контроль з укр..мови Ваговий коефіцієнт Підсумкова атестація підготовчих курсів Додатковий бал
Аль-Ола Ясмін 8 (вісім) 0,6 7 (сім) 0,4 7,6 1,4
Арсенюк Олексій 6 (шість) 0,6 9 (дев’ять) 0,4 7,2 1,4
Баку Вікторія 8 (вісім) 0,6 8 (вісім) 0,4 8 1,4
Башина Алла 10 (десять) 0,6 10 (десять) 0,4 10 1,8
Бевз Дмитро 7 (сім) 0,6 6 (шість) 0,4 6,6 1,4
Бровченко Володимир 9 (дев’ять) 0,6 9 (дев’ять) 0,4 9 1,4
Буряк Володимир 4 (чотири) 0,6 6 (шість) 0,4 4,8 1
Вержбовський Олег 6 (шість) 0,6 6 (шість) 0,4 6 1
Галушко Олександр 4 (чотири) 0,6 8 (вісім) 0,4 5,6 1
Гринь Кирило 7 (сім) 0,6 11(одинадцять) 0,4 8,9 1,4
Дудар Даніїл 4 (чотири) 0,6 5 (п’ять) 0,4 4,4 1
Євтушенко Іван 6 (шість) 0,6 7 (сім) 0,4 6,4 1
Жамойтін Максим 4 (чотири) 0,6 6 (шість) 0,4 4,8 1
Кравчук Олександр 4 (чотири) 0,6 6 (шість) 0,4 4,8 1
Ляшок Владислав 6 (шість) 0,6 7 (сім) 0,4 6,4 1
Малишев Мирослав 8 (вісім) 0,6 6 (шість) 0,4 7,2 1,4
Малявін Євгеній 5 (п’ять) 0,6 7 (сім) 0,4 5,8 1
Мамедова Марія 4 (чотири) 0,6 7 (сім) 0,4 5,2 1
Моргунова Інесса 7 (сім) 0,6 7 (сім) 0,4 7 1,4
Ніколахін Владіслав 5 (п’ять) 0,6 7 (сім) 0,4 5,8 1
Палій Іван 5 (п’ять) 0,6 7 (сім) 0,4 5,8 1
Сєнокосов Антон 11(одинадцять) 0,6 8 (вісім) 0,4 9,8 1,8
Сєров Ілля 7 (сім) 0,6 9 (дев’ять) 0,4 7,8 1,4
Страх Дмитро 6 (шість) 0,6 7 (сім) 0,4 6,4 1
Чуприна Іван 6 (шість) 0,6 7 (сім) 0,4 6,4 1
 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

2016 року

підсумкової атестації слухачів шостимісячних підготовчих курсів підготовчого відділення

на основі базової загальної середньої освіти

№ п/п П.І.Б. Підсумковий контроль з математики Ваговий коефіцієнт Підсумковий контроль з укр.мови Ваговий коефіцієнт Підсумкова атестація підготовчих курсів Додатковий бал
Акімов Віталій 5 (п’ять) 0,6 5 (п’ять) 0,4 5 1
Грек Вероніка 7 (сім) 0,6 6 (шість) 0,4 6,6 1,4
Галь Валентина 10 (десять) 0,6 6 (шість) 0,4 8,4 1,4
Гаєвий Микола 5 (п’ять) 0,6 8 (вісім) 0,4 6,2 1
Зліпухін Артем 7 (сім) 0,6 11(одинадцять) 0,4 8,6 1,4
Кислий Іван 6 (шість) 0,6 8 (вісім) 0,4 6,8 1,4
Костюк Валентин 5 (п’ять) 0,6 5 (п’ять) 0,4 5 1
Злобін Максим 7 (сім) 0,6 6 (шість) 0,4 6,6 1,4
Лупина Олег 10 (десять) 0,6 6 (шість) 0,4 8,4 1,4
Ліфенцев Олег 6 (шість) 0,6 7 (сім) 0,4 6,4 1
Лукіних Марія 4 (чотири) 0,6 6 (шість) 0,4 4,8 1
Метальникова Дар’я 7 (сім) 0,6 9 (дев’ять) 0,4 7,8 1,4
Сидоренко Роман 7 (сім) 0,6 8 (вісім) 0,4 7,4 1,4
Труба Анастасія 7 (сім) 0,6 6 (шість) 0,4 6,6 1,4
Табачинська Людмила 4 (чотири) 0,6 8 (вісім) 0,4 5,6 1
Угрюмов Ігор 6 (шість) 0,6 10 (десять) 0,4 7,6 1,4
Чернавка Максим 5 (п’ять) 0,6 6 (шість) 0,4 5,4 1
Чурилова Вікторія 9 (дев’ять) 0,6 7 (сім) 0,4 8,2 1,4
Юрченко Данил 8 (вісім) 0,6 8 (вісім) 0,4 8 1,4
Шишко Роман 7 (сім) 0,6 7 (сім) 0,4 7 1,4
Штефан Дмитро 7 (сім) 0,6 10 (десять) 0,4 8,2 1,4
Борисенко Андрій 8 (вісім) 0,6 8 (вісім) 0,4 8 1,4
Бурлаченко Дмитро 6 (шість) 0,6 8 (вісім) 0,4 6,8 1,4
Нінюк Андрій 8 (вісім) 0,6 6 (шість) 0,4 7,2 1,4
Проценко Максим 6 (шість) 0,6 5 (п’ять) 0,4 5,6 1
Кузьменко Єгор 6 (шість) 0,6 6 (шість) 0,4 6 1
Трофімова Олена 6 (шість) 0,6 6 (шість) 0,4 6 1
Надєєва Рената 7 (сім) 0,6 9 (дев’ять) 0,4 7,8 1,4
Мельниченко Євген 9 (дев’ять) 0,6 6 (шість) 0,4 7,8 1,4
Василєв Олексій 5 (п’ять) 0,6 5 (п’ять) 0,4 5 1
Савенко Михайло 7 (сім) 0,6 10 (десять) 0,4 8,2 1,4
Савенко Микола 7 (сім) 0,6 11(одинадцять) 0,4 8,6 1,4
Андрєєва Анна 7 (сім) 0,6 6 (шість) 0,4 6,6 1,4
Кривцова Валерія 7 (сім) 0,6 6 (шість) 0,4 6,6 1,4
Іщенко Олександра 5 (п’ять) 0,6 6 (шість) 0,4 5,4 1
Срібна Юлія 6 (шість) 0,6 7 (сім) 0,4 6,4 1
Жуков Даніїл 5 (п’ять) 0,6 5 (п’ять) 0,4 5 1
 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Останні коментарі

Архів