Циклова комісія педагогічної майстерності

1398100472_49a6afd8Молодий спеціаліст стає хорошим                

                                  учителем, перш за все , завдяки

                                           обстановці творчої праці…

В. Сухомлинський

 

 

IMG_5974

Голова комісії: 

Корж Л.М.

викладач математики

вищої категорії,

викладач – методист,

“Відмінник освіти України”.

 

 IMG_5971

Склад циклової комісії:

  • Шепетя Є.І. - викладач другої категорії;
  • Репко М.І.начальник штабу ЦО, спеціаліст;
  • Бутова Л.В. – старший інспектор з кадрів, спеціаліст;
  • Смола А.А. - завідувач лабораторії, спеціаліст;
  • Гагін Д.М.старший лаборант, спеціаліст.

Напрями діяльності комісії

ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання й виховання, доступне кожному педагогові, що постійно удосконалюється. Це: єдність знань; методичних умінь; мовної культури; педагогічної техніки; такту; стилю спілкування; оптимізму.

З метою навчання, професійного росту та відкриття таланту викладачів-початківців, які покликані нести знання, справжнє захоплення своєю справою, у Новокаховському проладобудівному технікумі працює школа молодого викладача. Слухачі відвідують заняття школи, де досвідчені методисти та викладачі – методисти технікуму сприяють знайомству молодих викладачів з організацією навчальної, методичної, виховної роботи вищих навчальних закладів, проводять з ними теоретичні та практичні заняття, діляться власним педагогічним досвідом. В обстановці доброзичливості та відкритості слухачі отримують настанови щодо загальної культури та посадової інструкції викладача, форм організації навчального процесу, складових навчально-методичного комплексу дисципліни, термінів та порядку затвердження навчально-нормативної та методичної документації. На заняттях школи слухачі отримують рекомендації щодо складання плану заняття, вибору оптимальної структури заняття, можливих контрольних заходів, організації самостійної роботи студентів тощо.

6418367 

   Мета роботи циклової комісії: надання молодим педагогам науково-методичної допомоги у розв’язанні першочергових проблем, підтримка їх творчої діяльності, позитивна мотивація на тв
орчу діяльність, удосконалення самоосвітньої роботи викладача в умовах впровадження інноваційних технологій навчання.

з/п Зміст роботи Відповідальний  
ВЕРЕСЕНЬ 08.09.2016  
1 Основні завдання та план роботи циклової комісії педагогічної майстерності на 2016-2017н.р. Корж Л.М.  
2 Надання  молодому  викладачу рекомендацій  щодо  самоосвіти  Викладачі-наставники  
ЖОВТЕНЬ 20.10.2016  
1 Основні вимоги до планування заняття. Практичні заняття з проектуванням педагогічної діяльності на заняттях. Петловнюк Л.Д.  
2 Критерії оцінювання досягнень студентів. Викладачі-наставники  
3 Домашнє завдання: відвідати заняття досвідчених викладачів з наступним аналізом Корж Л.М.Молоді викладачі  
ЛИСТОПАД  15. 11.2016  
1 Діагностування молодих викладачів із питання,якої допомоги вони потребують Корж Л.М.  
2 Огляд методичної літератури «Сучасне заняття»(презентації) Молоді викладачі  
3 Методичні поради «Молодий викладач: як виробити власний стиль» ( зустріч з викладачами – методистами, старшими викладачами) Корж Л.М.  
ГРУДЕНЬ  15.12.2016  
1 Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності студентів. Ознайомлення з працями вчителів – новаторів та вчених – педагогів : В.Шаталова, Є Ільїна, Ш.Амонашвили, В.Шарко, Л.Виговського,Л.Занкова, П.Гальперіна,та ін. Корж Л.М.Молоді викладачі  
2 Домашнє завдання: відвідування заліків, екзаменів  наставник – молодий викладач  
СІЧЕНЬ 19.01.2017  
1 Основи лекторської майстерності – запорука успіху в роботі викладача Петловнюк Л.Д.  
2 Використання міжпредметних зв’язків  Корж Л.М.  
3 Практичне завдання:Створення методичної розробки лекційного заняття Молоді викладачі  
ЛЮТИЙ 09.02.2017  
1 Круглий стіл « Переваги та проблеми застосування диференційованого підходу до навчання» Петловнюк Л.Д.Корж Л.М.  
2 Практичне завдання:Створення методичної розробки заняття із застосуванням диференційованого підходу до навчання Молоді викладачі   
БЕРЕЗЕНЬ  09.03.2017  
1 Нестандартні форми уроків  Корж Л.М.  
2 Організація позааудиторної роботи з предмету  Викладачі-наставники  
3 Домашнє завдання: Рекомендовані вимоги до навчального кабінету Використання навчального кабінету в процесі підготовки та проведення уроку  Молоді викладачіВикладачі-наставники  
КВІТЕНЬ  13.04.2017  
1 Творчі звіти викладачів – початківців «Мої педагогічні знахідки» Молоді викладачіВикладачі-наставники  
2 Анкетування «Які проблеми я подолав (ла) у своїй роботі ,що не вдалося виконати» Корж Л.М.  
3 Практичне завдання:Створення методичної розробки практичного заняття Молоді викладачі   
ТРАВЕНЬ 11.05.2017  
1 Огляд дидактичних матеріалів молодих викладачів  Петловнюк Л.Д.Корж Л.М.  
2 Участь у Дні Науки Молоді викладачі  
ЧЕРВЕНЬ  08.06.2017  
1 Підсумки роботи циклової комісії педагогічної майстерності за 2016-2017н.р. Корж Л.М  
2 Рекомендації по вдосконаленню фахової майстерності;створення власного портфоліо Викладачі-наставники Молоді викладачі


   25. 05.2017 року на черговому засіданні “Школи педагогічної майстерності” були розглянуті дидактичні матеріали молодих викладачів. Башина С.Ф. виступила с порадами щодо оформлення методичних комплексів навчальних дисциплін. Шепетя Є.І. поділився досвідом створення портфоліо для проходження атестації.

 25.04.2017 року у технікумі на засіданні “Школи педагогічної майстерності” були заслухані творчі звіти викладачів – початківців за темою: ” Мої педагогічні знахідки”.

     Бутова Л.В. представила досвід проведення тематичного брейн-рингу за спеціальністю “Банківська справа”. Науменко Ю.В. розповів про навчальну екскурсію до військової частини, представивши досвід патріотичного виховання. Шепетя Є.І. поділився досвідом проведення практичних занять з використанням інтерактивних технологій. Смола А.А. представив досвід використання особистісто-орієнтованого навчання на практичних заняттях.

IMG_8395

    15.03.2017 року відбулося заняття школи педагогічної майстерності за темою: «Нестандартні форми уроків». Корж Л.М. поділилася досвідом проведення уроків – змагань на прикладі конспектів відкритих занять: на І курсі « Застосування інтегралів»; на ІІ курсі «Диференціальні рівняння». Петловнюк Л.Д. продемонструвала приклади відео – фрагментів, які можна використовувати в нестандартних заняттях.  Разом з молодими викладачами дійшли висновків щодо переваги нестандартних форм уроків та можливості  їх використання.

IMG_7583

    16.02.2017 року було проведено чергове засідання «Школи педагогічної майстерності». Методист технікуму Петловнюк Л.Д. поділилася досвідом проведення лекційних занять. Молодим викладачам були надані корисні рекомендації по розвитку лекторської майстерності.

    Голова  комісії Корж Л.М. розказала про досвід використання міжпредметних зв’язків на прикладі бінарного заняття «Вища математика» та « Теорія електричних та магнітних кіл».

IMG_6932

    15.12.2016 р. відбулося чергове засідання школи педагогічної майстерності під керівництвом досвідченого викладача-методиста Корж Любов Миколаївни. Тема заняття: “”Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності студентів. Ознайомлення з працями учителів-новаторів та вчених педагогів”.

    Історичний дискурс, зроблений  Корж Л.М., розкрив спектр різних прийомів, методів, які у педагогічний діяльності використовують видатні педагоги, та представила родзинки свого власного досвіду.

    Молоді викладачі Смола А.А., Нартя  Н.Ю., Шепетя Є.І., Бутова Л.В., Науменко Ю.В. розповіли про цікаві знахідки активізації навчальної діяльності в роботах Шарко В.Д., проф. каф. фізики та методики Херсонського державного університету; В.Ф. Шаталова, Є.М. Ільїна, Л.С. Виговського, П.Я. Гальперіна, Н.Ф. Тализіна та В.Сухомлинського – народних вчителів та новаторів.

4


«Молодий викладач: як виробити власний стиль»

(Методичні поради, зустріч з викладачами – методистами, старшими викладачами)

Органгізація навчальної роботи IMG_4974
IMG_6972 Робота з обдарованими дітьми на заняттях та гуртках
Обговорення методик впровадження проблемного навчання IMG_4978

Оставить комментарий

Останні записи

Останні коментарі