Циклова комісія телекомунікації та радіотехніки.

      

«Всегда можно что-то улучшить,

потому что удовлетвориться достигнутым –

первый шаг к деградации» 

   (Хавьер Эрнандес Креус)

      Професія  напрямку 172 «Телекомунікації та радіотехніка» пов'язана з проектуванням, виробництвом та ремонтом різноманітної апаратури та приладів. Вона стосується сучасних інформаційних технологій, а тому їй властива універсальність: знання, вміння, навички, набуті під час навчання в технікумі, можна використати при розробці, виробництві, експлуатації і ремонті електронної апаратури і систем радіотехнічного призначення.

 

 

IMG_0401

Голова комісії: 

Забродоцька

Ганна Євгеніївна

викладач  вищої категорії

 

IMG_7747

Склад циклової комісії:

Бака Володимир Іванович -  викладач вищої категорії, "Відмінник освіти України"

Глазунова Лариса Іванівна - викладач вищої категорії, викладач -методист, "Відмінник освіти України"

Опята Юрій Олександрович - викладач вищої категорії

 Шепетя Евген Ігорович - викладач другої категорії

Навчальні дисципліни, що викладаються в комісії:

_

kniga176

 • Вища математика;
 • Фізика;
 • Основи теорії кіл;
 • Інформатика;
 • Інженерна та комп’ютерна графіка і стандартизація;
 • Економіка промисловості;
 • Основи підприємництва;
 • Основи екології;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Основи охорони праці;
 • Вступ до спеціальності;
 • Основи теорії телекомунікації та радіотехніки;
 • Основи теорії кодування та передавання інформації;
 • Матеріалознавство та елементна база телекомунікаційних та радіотехнічних систем;
 • Електроніка, мікро- та наноелектроніка;
 • Вимірювання в телекомунікаційних та радіотехнічних системах;
 • Основи автоматичного керування та робототехніка;
 • Мікропроцесорні пристрої та системи;
 • Схемотехніка аналогових пристроїв телекомунікаційних та радіотехнічних систем;
 • Схемотехніка цифрових пристроїв телекомунікаційних та радіотехнічних систем;
 • Джерела живлення та засоби силової електроніки;
 • Телекомунікаційні пристрої приймання та передавання інформації;
 • Основи телебачення та телевізійні системи;
 • Основи конструювання і технології виробництва РЕА;
 • Основи регулювання і ремонту РЕА;
 • Надійність, контроль та діагностика РЕА;
 • Навчальна радіомонтажна практика;
 • Навчальна практика з вимірювань в телекомунікації та радіотехніці;
 • Навчальна практика для отримання робітничої професії;
 • Навчальна практика з інформаційних технологій в телекомунікаційних та радіотехнічних системах;
 • Менеджмент і маркетинг;
 • Пристрої НВЧ та антени;
 • Акустичні пристрої, технічне обслуговування і ремонт;
 • Телекомунікаційні та інформаційні мережі;
 • Захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних;
 • Побутові телевізійні пристрої, технічне обслуговування і ремонт;
 • Комп’ютерна графіка;
 • Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури;
 • Комплексний курсовий проект;
 • Виробнича технологічна практика;
 • Виробнича переддипломна практика;
 • Дипломне проектування.

Напрями діяльності комісії

Науково-методична робота

      Протягом навчального року викладачі циклової комісії працювали над вдосконаленням необхідного робочого матеріалу лекцій, практичних та лабораторних робіт, проводили консультації, розробляли теми рефератів і завдання для самостійної та індивідуальної роботи, доповнювали та оновлювали наочний і роздатковий матеріал.

11

Участь в роботі Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  радіоелектроніки
Обмін досвідом на засіданнях всеукраїнського методичного об’єднання викладачів радіоелектроніки 

12

13

Доклади викладачів комісії на методичній раді технікуму
Розробка нових методик щодо виконання лабораторних та практичних робіт

14

15

Використання студентами спеціалізованого програмного забезпечення: "Компас", PSPICE, Electronics Workbench, SPlan, MathCAD, Excel, Proteus, LabVIEV.  
Написання методичних розробок з питань організації навчального процесу   

16

 Олімпіади та творчі конкурси

Вітаємо!

    4 квітня в Новокаховському приладобудівному технікумі відбувся ІІ етап ІХ Всеукраїнської олімпіади серед закладів вищої освіти , що готують молодших спеціалістів. Учасники олімпіади мали можливість продемонструвати креативний та нестандартний підхід у вирішенні поставлених задач у таких конкурсах: теоретичному, з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою, з проектування друкованого вузла з використанням САПР.

Неймовірно пишаємося!

    

Результати VII Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки 2017!

Теоретичний тур:

І місце - Передрій Іван,  викладач Опята Юрій Олександрович ( Новокаховський приладобудівний технікум);

ІІ місце - Єрмоленко Максим, Завідувач відділенням Ітякін Олександр Сергійович (Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету);

ІІІ місце - Крочак  Валентин, викладач  Савчук Михайло Петрович (Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя);

ІІІ місце - Коломійчук Євгеній,старший лаборант Жмурко Володимир Павлович (Смілянський промислово - економічний коледж).

 

Конкурс з технічної творчості:

І місце Новокаховський приладобудівний технікум;

ІІ місце - ДВНЗ Чернівецький  політехнічний коледж;

ІІІ місце - Технічний коледж  Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

ІІІ місце - Одеський коледж  комп’ютерних  технологій Одеського державного екологічного університету;

ІІІ місце - Вінницький технічний коледж;

Конкурс на проектування друкованого вузла з використанням САПР:

І місце - Передрій Іван,  викладач Опята Юрій Олександрович ( Новокаховський приладобудівний технікум);

ІІ місце Вишинський Василь, викладач Семенюк Наталія Юріївна (ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»);

ІІ місце - Єрмоленко Максим , Завідувач відділенням Ітякін Олександр Сергійович (Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету);

ІІІ місце - Крочак Валентин, викладач Савчук Михайло Петрович (Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя).

Конкурс з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою:

І місце - Ткач Владислав, викладач Семенюк Наталія Юріївна (ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»);

ІІ місце - Смола Олександр , викладач Уткіна Надія Євгенівна (Херсонський політехнічний коледж Одеського політехнічного університету);

ІІІ місце - Худзік Володимир , викладач Савчук Михайло Петрович (Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя);

ІІІ місце - Постернак Владислав, старший лаборант Жмурко Володимир Павлович (Смілянський промислово - економічний коледж).

Переможці олімпіади:

І місце - Новокаховський приладобудівний технікум;

ІІ місце - ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»;

ІІІ місце - Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

ANT_5202

 

06.04.2017року у технікуму відбувся ІІ етап VІІ Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки. 

 

У конкурсі з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою:

 

І місце посів Ковальов Андрій (студент  Новокаховського приладобудівного технікуму, гр.РТ13 - 1Д);

ІІ місце Нагорна Анастасія ( студентка Херсонського політехнічного коледжу)

У конкурсі на проектування друкованого вузла з використанням САПР:

І місце посів Смола Олександр (студент Херсонського політехнічного коледжу);

ІІ місце Передрій Іван ( студент Новокаховського приладобудівного технікуму, групи РТ14 - 1Д).

   Вітаємо!

         18-20 травня у Вінницькому технічному коледжі відбулася VІ Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації. Студенти змагались у чотирьох конкурсах:   “Конструювання та технології  виготовлення радіоелектронного пристрою”, “Теоретичний конкурс”, ” На проектування друкованого вузла з використанням САПР”, "Технічної творчості".    Переможцем теоретичного конкурсу став Передрій Іван, студент групи РТ14 - 1Д.   В конкурсі з проектування друкованого вузла з використанням САПР ІІ місце посів також  Передрій Іван.   В конкурсі з технічної творчості команда у складі Передрія Івана та Ковальова Андрія  посіла ІІ місце.   За разультатами всіх конкурсів команда технікуму  (студент групи РТ14 - 1Д Передрій Іван та  Ковальов Андрій, студент групи РТ13 - 1Д) посіла ІІ місце.

 Вітаємо переможців!     21.04.16р. у технікумі пройшов ІІ тур VІ Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Студенти змагались у трьох конкурсах:   “Конструювання та технології  виготовлення радіоелектронного пристрою”, “Теоретичний конкурс”, ” На проектування друкованого вузла з використанням САПР”. Переможці І конкурсу “Конструювання та технології  виготовлення радіоелектронного пристрою”: І місце – Ковальов Андрій, студент групи РТ13-1Д; ІІ місце – Лихожон  Павло,  студент групи РТ14 -1Д; Переможці ІІ конкурсу ” Проектування друкованого вузла з використанням САПР”: ІІ місце – Ковальов Андрій, студент групи РТ13 – 1Д.

      IMG_9689 IMG_9664

21

Починаючи с 2011 року студенти спеціальності беруть участь у Всеукраїнської олімпіаді з радіоелектроніки.У травні 2014 року студенти Бондар Владислав та Назаренко Іван взяли участь у  ІУ Всеукраїнському конкурсі з радіоелектроніки ( ІІІ и ІІ місце відповідно)
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади в режимі online з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації.
Переможцем теоретичного конкурсу став студент групи Т12 - 1Д Кошарський Володимир.IMG_0079IMG_8161

 3-4 березня 2015р. відбувся І тур V Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ ІІІ – IVрівнів акредитації. Переможці олімпіади – Кошарський Володимир(гр.Т11-1Д), Михальчук Дмитро(гр.Т12- 1Д), Габа Віктор(гр.Т12 – 1Д).

13.02.2020 року циклова комісія "Фундаментальних дисциплін" та циклова косімісія "Телекомунікацій і радіотехніки" запросили всіх бажаючих на виставку "Ретро радіо апаратури" та на перегляд відеофільмів про історію створення та розвитку радіо.  14.05.2019 року у технікумі  для студентів ІІ курсу пройшла виховна година присвячена Всесвітньому дню охорони праці, який у 2019 року проводився під гаслом “Безпечне та здорове майбутнє праці”. Підготувала захід група РТ17 – 1Д.

  В рамках тижня циклової комісії "Телекомунікацій та радіотехніки" пройшли такі заходи:

 * 06.05.2019 року студенти груп РТ16 - 1Д  та РТ17 - 1Д разом з викладачами Забродоцькою Г.Є., Бакою В.І. та Бондаренком В.М. відвідали Васильєвський ретрансляційний телевізійний центр.   * 07.05.2019 року у технікумі пройшла інтелектуальна гра "Брейн - ринг" між командами груп РТ17 - 1Д та К18 - 2ДС, переможцями стала команда РТ17 - 1Д.     * 10.05.2019 року серед студентів ІІІ курсу пройшов традиційний щорічний конкурс "Кращий за професією" . 

Переможцем став Штефан Дмитро (група РТ16 - 1Д).

  29.10.2018 року за ініціативою студентів  групи РТ17 – 1Д на чолі з класним керівником  Забродоцькою Г.Є. був проведений екологічний рейд з прибирання від сміття зеленої зони міста Нова Каховка.

02.06.2017 року в технікумі розпочався захист дипломних проектів спеціальності ” Телекомунікації та радіотехніка”.

02.06.2017 року в технікумі розпочався захист дипломних проектів спеціальності ” Телекомунікації та радіотехніка”.IMG_20180602_131801

 17 квітня 2018 р. студенти групи РТ16-1Д під час творчого конкурсу  “Своя гра”  змогли перевірити свою ерудицію, відповідаючи на цікаві питання різної складності з пяти дисциплін. Студентам запропонований  відмінний спосіб оцінити якість своїх знань, відкрити для себе щось нове й спостерігати за азартною боротьбою інтелектуалів.

своя гра2

     01.06.2017 року в технікумі розпочався захист дипломних проектів спеціальності ” Телекомунікації та радіотехніка”. Директор технікуму Глазунова Л.І., викладачі комісії ” Телекомунікації та радіотехніка” разом з начальником вузла зв’язку міста Нова Каховка Морозом С.Д.  побажали успіхів дипломникам.


     18.03.2017 року викладачі Забродоцька Г.Е. та Опята Ю.О. відвідали разом з студентами технікуму Одеській музей інтерсоної науки.


    20.02. -24.03 2017 студенти ІV курсу проходили технологічну практику  на підприємствах міста та області.


    22.04.16р. у технікумі пройшов традиційний конкурс серед студентів спеціальності «Конструювання та виробництово РП »  «Кращий за професією».

Переможці конкурсу:

І місце – Гордієнко Віктор, студент групи РТ13- 1Д;

ІІ місце – Ковальов Андрій, студент групи РТ13- 1Д;

ІІІ місце  – Ващенко Дмитро, студент групи РТ13- 1Д.

      У рамках Тижня, присвяченого Дню Радіо, була проведена інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» серед студентів ІІ курсу спеціальностей «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв» і «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», у якій прийняли участь команди груп РТ14 – 1Д  і  РТ14 – 2Д. Перемогу добула команда групи РТ14 – 1Д (куратор Опята Ю.О.).
IMG_9541 IMG_9552
 18.04.16р. в рамках Тижня Радіо у технікумі пройшла інтелектуальна гра «Брейн - ринг» серед команд груп РТ15 – 1Д та К15 – 1Д. Перемогу одержала команда групи К15 – 1Д. P1050027    19.11.2015р. у технікумі між групами РТ13 - 1Д (куратор Забродоцька Г.Е.) та РТ15 - 1Д( куратор Офатенко О.В.)  пройшов відкритий внекласний захід, присвячений Міжнародному Дню телебачення  і Дню працівників радіо та телебачення України.IMG_5377IMG_5383 2 червня 2015 року у технікумі розпочалися захисти дипломних проектів у групі Т11 - 1 Д.    У рамках тижня, присвяченого Дню Радіо, була проведена інтелектуальна гра «Брейн -ринг» серед студентів І курсу спеціальностей «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв» і «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», у якій прийняли участь команди груп РТ14 – 1Д і К14 – 1Д.    Підготовка та проведення  традиційного щорічного конкурсу «Кращій за професією»IMG_8182     Підготовка і проведення інтелектуальної гри «Брейн-ринг»IMG_7958         Підготовка і проведення інтелектуальних змагань «Своя гра» IMG_8063
   
   

 15-17 травня 2019 року у м.Кам'янське пройшла IX Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки.

 У конкурсі з використанням САПР  ІІІ призове місце посів Бузанов Костянтин.

У  конкурсі з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою VI місце посів  Устименко Тимофій.

У теоретичному конкурсі команда технікуму посіла ІІІ місце!

А у загальному заліку за результатами технікум посів ІІІ призове місце!

Результати Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки 2017!

Теоретичний тур:

І місце - Передрій Іван,  викладач Опята Юрій Олександрович ( Новокаховський приладобудівний технікум);

ІІ місце - Єрмоленко Максим, Завідувач відділенням Ітякін Олександр Сергійович (Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету);

ІІІ місце - Крочак  Валентин, викладач  Савчук Михайло Петрович (Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя);

ІІІ місце - Коломійчук Євгеній,старший лаборант Жмурко Володимир Павлович (Смілянський промислово - економічний коледж).

 

Конкурс з технічної творчості:

І місце Новокаховський приладобудівний технікум;

ІІ місце - ДВНЗ Чернівецький  політехнічний коледж;

ІІІ місце - Технічний коледж  Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

ІІІ місце - Одеський коледж  комп’ютерних  технологій Одеського державного екологічного університету;

ІІІ місце - Вінницький технічний коледж;

Конкурс на проектування друкованого вузла з використанням САПР:

І місце - Передрій Іван,  викладач Опята Юрій Олександрович ( Новокаховський приладобудівний технікум);

ІІ місце Вишинський Василь, викладач Семенюк Наталія Юріївна (ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»);

ІІ місце - Єрмоленко Максим , Завідувач відділенням Ітякін Олександр Сергійович (Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету);

ІІІ місце - Крочак Валентин, викладач Савчук Михайло Петрович (Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя).

Конкурс з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою:

І місце - Ткач Владислав, викладач Семенюк Наталія Юріївна (ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»);

ІІ місце - Смола Олександр , викладач Уткіна Надія Євгенівна (Херсонський політехнічний коледж Одеського політехнічного університету);

ІІІ місце - Худзік Володимир , викладач Савчук Михайло Петрович (Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя);

ІІІ місце - Постернак Владислав, старший лаборант Жмурко Володимир Павлович (Смілянський промислово - економічний коледж).

Переможці олімпіади:

І місце - Новокаховський приладобудівний технікум;

ІІ місце - ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»;

ІІІ місце - Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Підсумковий протокол

 

VІI  Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ

(18.05.2017)
Навчальний заклад/ ПІБ учасників Сумарний бал Рейтинг
1 Вінницький технічний коледж  Літвінов Владислав Валентинович 317 
Поліщук Юрій Вікторович
2 Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ Онкалюк Олег Сергійович 240,8  11
Єрмоленко Максим Миколайович
3 Коледж радіоелектроніки (м.Дніпро) Середюк Андрій Анатолійович 146  13 
Сидоренко Едуард Володимирович
4 Коледж електронних приладів ІФНТУНГ Павлишак Роман Васильович 246,5  10 
Півторак Владислав Романович
5 Северодонецький хіміко-механічний технікум СНУ ім. В. Даля Синявський Владислав Володим. 63,2  17 
Шевцов Владислав Валентинович
6 ДВНЗ "Миколаївський політехнічний коледж" Ширшов Дмитро Максимович 152,92  12 
Минта Богдан  Леонідович
7 Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕКУ Блашко Андрій Олександрович 254 
Романов Євген Сергійович
8 Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя Худзік Володимир Олегович 336,4  3 
Крочак Валентин Ігорович
9 Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ Андріяш Владислав Олексійович 266,54 
Довбиш Микита Вячеславович
10 Харківський радіотехнічний технікум Юрченко Владислав Русланович 64,2  16 
Черкашин Володимир Андрійович
11 Новокаховський приладобудівний технікум Ковальов Андрій Андрійович 395,3  1 
Передрій Іван Володимирович
12 Херсонский політехнічний коледж ОНПУ Смола Олександр Андрійович 276,47 
Єгоров Лев Васильович
13 Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ Постернак Владислав Анатолійович 322,94 
Коломійчук Євгеній Вікторович
14 Черкаський державний бізнес-коледж Тищенко Ярослав Станіславович 109,1  14 
Погорілий Олександр Володим.
15 Черкаський політехнічний технікум  Дунаєв Назар Олексійович 259,8 
Поліщук Вадим Васильович
16 Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ Юрченко Антон 93,5  15 
Биковець Олександр
17 ДВНЗ "Чернівецький політехнічний коледж" Ткач Владислав Олегович 348,33 2
Вишинський Василь Вікторович

Підсумковий протокол

VІIВсеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

(конкурс з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою)

 
Навчальний заклад ПІБ Сумарний бал Рейтинг
1 ДВНЗ "Чернівецький політехнічний коледж" Ткач Владислав Олегович 167,00 1
2 Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя Худзік Володимир Олегович 151,00 3
3 Северодонецький хіміко-механічний технікум Синявський Владислав Володимирович 5,00 14
4 Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ Онкалюк Олег Сергійович 65,00 11
5 Вінницький технічний коледж Літвінов Владислав Валентинович 146,50 4
6 Черкаський державний бізнес-коледж Тищенко Ярослав Станіславович 5,00 14
7 Коледж транспорту та комп’ютерних технологій Юрченко Антон 7,00 13
8 ДВНЗ "Миколаївський політехнічний коледж" Минта Богдан Леонідович 96,00 10
9 Черкаський політехнічний технікум Дунаєв Назар Олексійович 113,00 8
10 Коледж електронних приладів ІФНТУНГ Павлишак Роман Васильович 127,50 7
11 Коледж радіоелектроніки (м.Дніпро) Середюк Андрій Анатолійович 43,50 12
12 Харківський радіотехнічний технікум Черкашин Володимир Андрійович 5,00 14
13 Херсонский політехнічний коледж ОНПУ Смола Олександр Андрійович 162,00 2
14 Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ Андріяш  Владіслав Олексійович 142,50 5
15 Новокаховський приладобудівний технікум Ковальов Андрій Андрійович 137,00 6
16 Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ Постернак Владислав Анатолійович 152,50 3
17 Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕКУ Романов Євген Сергійович 105,50 9
 

Член лічильної комісії: _______________ /Т. І. Ковальова/

Член журі:                      _______________ /П. Д.Чекерис /

Член оргкомітета:         ________________/Ю. З. Ткачук/     

Підсумковий протокол

VІIВсеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

(конкурс з проектування друкованого вузла )

Навчальний заклад ПІБ Сумарний бал Рейтинг
1 Новокаховський приладобудівний технікум Передрій Іван 164 1
2 Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя Крочак Валентин 108 3
3 Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ Довбиш Микита 70 8
4 Черкаський державний бізнес-коледж Погорілий Олександр 62 9
5 Черкаський політехнічний технікум Поліщук Вадим 102 4
6 ДВНЗ "Миколаївський політехнічний коледж" Ширшов Дмитро 20 13
7 Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕКУ Блашко Андрей 87 6
8 Херсонский політехнічний коледж ОНПУ Єгоров Лев 71 7
9 ДВНЗ "Чернівецький політехнічний коледж" Вишинський Василь 116 2
10 Коледж транспорту та комп’ютерних технологій Биковець Олександр 20 13
11 Коледж електронних приладів ІФНТУНГ Півторак Владислав 62 9
12 Коледж радіоелектроніки (м.Дніпро) Сидоренко Эдуард 61 10
13 Северодонецький хіміко-механічний технікум Шевцов Владислав 25 12
14 Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ Єрмоленко Максим 116 2
15 Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ Коломійчук Євгеній Вікторович 95 5
16 Вінницький технічний коледж Поліщук Юрій 102 4
17 Харківський радіотехнічний технікум Юрченко Владислав 30 11
 

Член лічильної комісії: _______________ /В. В. Вернигора/

Член журі:                      _______________ /Н. Є. Уткіна/

Член оргкомітета:         ________________/О. А. Ємець/ 

 

Підсумковий протокол

VІI  Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (творчий конкурс )

Навчальний заклад ПІБ Сумарний бал Рейтинг
Вінницький технічний коледж  Літвінов Владислав Валентинович 31,5  3 
Поліщук Юрій Вікторович
Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ Онкалюк Олег Сергійович 11,8  10 
Єрмоленко Максим Миколайович
Коледж радіоелектроніки (м.Дніпро)  Середюк Андрій Анатолійович 16,5 
Сидоренко Едуард Володимирович
Коледж електронних приладів ІФНТУНГ Павлишак Роман Васильович 25 
Півторак Владислав Романович
Северодонецький хіміко-механічний технікум СНУ ім. В. Даля Синявський Владислав Володим. 9,2  12 
Шевцов Владислав Валентинович
ДВНЗ "Миколаївський політехнічний коледж" Ширшов Дмитро Максимович 19,92 
Минта Богдан  Леонідович
Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕКУ Блашко Андрій Олександрович 31,5  3 
Романов Євген Сергійович
Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя  Худзік Володимир Олегович 31,4  3 
Крочак Валентин Ігорович
Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ Андріяш Владислав Олексійович 31,04 
Довбиш Микита Вячеславович
Харківський радіотехнічний технікум  Юрченко Владислав Русланович 11,2  11 
Черкашин Володимир Андрійович
Новокаховський приладобудівний технікум Ковальов Андрій Андрійович 44,3  1 
Передрій Іван Володимирович
Херсонский політехнічний коледж ОНПУ Смола Олександр Андрійович 12,47 
Єгоров Лев Васильович
Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ Постернак Владислав Анатолійович 29,44 
Коломійчук Євгеній Вікторович
Черкаський державний бізнес-коледж  Тищенко Ярослав Станіславович 8,1  13 
Погорілий Олександр Володим.
Черкаський політехнічний технікум  Дунаєв Назар Олексійович 11,8  10 
Поліщук Вадим Васильович
Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ Юрченко Антон 28,5 
Биковець Олександр
ДВНЗ "Чернівецький політехнічний коледж" Ткач Владислав Олегович 41,33 2
Вишинський Василь Вікторович

Член лічильної комісії: _______________ /Т. І. Ковальова/

Член журі:                      _______________ / О. Ю. Резниченко/

Член оргкомітета:         ________________/В. А.Приймак/     

Підсумковий протокол

 

VІI  Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (теоретичний конкурс )

Навчальний заклад ПІБ Сумарний бал Рейтинг
Вінницький технічний коледж  Літвінов Владислав Валентинович 37 
Поліщук Юрій Вікторович
Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ Онкалюк Олег Сергійович 48  2 
Єрмоленко Максим Миколайович
Коледж радіоелектроніки (м.Дніпро)  Середюк Андрій Анатолійович 25  11 
Сидоренко Едуард Володимирович
Коледж електронних приладів ІФНТУНГ Павлишак Роман Васильович 32 
Півторак Владислав Романович
Северодонецький хіміко-механічний технікум СНУ ім. В. Даля Синявський Владислав Володим. 24  12 
Шевцов Владислав Валентинович
ДВНЗ "Миколаївський політехнічний коледж" Ширшов Дмитро Максимович 17  15 
Минта Богдан  Леонідович
Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕКУ Блашко Андрій Олександрович 30  10 
Романов Євген Сергійович
Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя  Худзік Володимир Олегович 46  3 
Крочак Валентин Ігорович
Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ Андріяш Владислав Олексійович 23  13 
Довбиш Микита Вячеславович
Харківський радіотехнічний технікум  Юрченко Владислав Русланович 18  14 
Черкашин Володимир Андрійович
Новокаховський приладобудівний технікум Ковальов Андрій Андрійович 50  1 
Передрій Іван Володимирович
Херсонский політехнічний коледж ОНПУ Смола Олександр Андрійович 31 
Єгоров Лев Васильович
Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ Постернак Владислав Анатолійович 46  3 
Коломійчук Євгеній Вікторович
Черкаський державний бізнес-коледж  Тищенко Ярослав Станіславович 34 
Погорілий Олександр Володим.
Черкаський політехнічний технікум  Дунаєв Назар Олексійович 33 
Поліщук Вадим Васильович
Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ Юрченко Антон 38 
Биковець Олександр
ДВНЗ "Чернівецький політехнічний коледж" Ткач Владислав Олегович 24 12
Вишинський Василь Вікторович

18.05.2017 року ІІ день Всеукраїнської олімпіади, студенти беруть участь у конкурсі з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою.       У конкурсі на проектування друкованного вузла з використанням САПР.  
17  травня 2017 року відбулося відкриття VII Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед ВНЗ І-ІІ р.а.  України. В олімпіаді беруть участь переможці ІІ (обласного) етапу з 17 вищих навчальних закладів І-ІІ  рівнів акредитації України.          На урочистому відкритті були присутні: голова оргкомітету  Цирульник  С.М., міський голова Коваленко В.І., директор Новокаховського приладобудівного технікуму  Глазунова Л.І. та представники навчальних закладів, які привітали учасників олімпіади та побажали всім успіхів. logo_7                VIІ Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки буде проводитись 17-19 травня 2017 р. на базі Новокаховського приладобудівного технікуму. Олімпіада проводиться з дисциплін, що входять до циклу професійної та практичної підготовки, для студентів вищих навчальних закладів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 1-4 курсу очної форми навчання. Наказ МОН №1264 від 20.10.2016 (переглянути)                В олімпіаді приймає участь команда від ВНЗ І-ІІ р.а. з двох учасників, що представляють відповідний регіон України. Олімпіада складається з трьох конкурсів та теоретичного туру:
 • конкурс з конструювання та технології виготовлення радіоелект-ронного пристрою, у якому приймає участь один з членів команди. Кожний учасник отримує схему електричну принципіальну та комплект радіоелементів, монтажне обладнання. Необхідно виконати трасування плати на персональному комп’ютері з використанням прикладного програмного забезпечення (LayOut) та виготовити плату з одностороннім монтажем з нанесенням малюнку одним з технологічних методів. При виконанні креслення (малюнка) друкованої плати необхідно забезпечити раціональне розміщення елементів відносно один одного з точки зору взаємозв’язку і впливу, передбачити естетичне, геометричне розміщення елементів, відсутність перемичок, рівномірне розміщення елементів на площині друкованої плати та звернути увагу на питому завантаженість площі плати (кількість деталей на одиницю площі). Після підготовчого етапу з виготовлення друкованої плати учасник команди, що приймає участь у даному конкурсі, виконує монтаж схеми та демонструє її працездатність. Оцінка завдання здійснюється за критеріями, що затверджується журі олімпіади з радіоелектроніки (зразки завдань, критеріїї оцінювання);
 •  
 • конкурс на проектування друкованого вузла з використанням САПР, у якому приймає участь другий учасник команди. Кожна команда отримує персональний комп’ютер з встановленим прикладним програмним забезпеченням LayOut, комплект конструкторської документації. Необхідно виконати вірно трасування електричних з’єднань (зразки завданькритерії оцінювання);
 •  
 • конкурс з технічної творчості, у якому приймає участь обидва учасника команди. Кожна команда-учасник презентує практичну роботу «Лабораторний блок живлення» у вигляді функціонально-завершеного пристрою (вихідна напруга – +3…+15В; кількість каналів – два з незалежним керуванням; номінальний вихідний струм – не менше 1А; амплітуда пульсацій – не більше 100 мВ при 15В/1А; захист від короткого замикання у кожному каналі; індикація вихідної напруги), обґрунтовує та демонструє застосування у навчальному процесі, який виконаний у навчальному закладі ВНЗ І-ІІ р.а. протягом 2016/2017 н. р. учасниками команди. До конкурсної роботи додається паспорт у трьох примірниках та 10 контрольних запитань за темою творчого конкурсу. Оцінка конкурсу здійснюється за критеріями, що затверджуються журі олімпіади з радіоелектроніки;
 •  
 • теоретичний тур, у якому приймає участь другий учасник команди. Даний конкурс проводиться у вигляді комп’ютерного тестування з таких дисциплін: «Радіодеталі та радіокомпоненти»«Основи теорії кіл»«Метрологія та вимірювальна техніка»«Аналогова схемотехніка»«Цифрова схемотехніка»«Джерела живлення».  Учасник конкурсу відповідає на 10 тестових завдань з кожної дисципліни (критерії оцінювання).
               З метою поповнення банку типових завдань  необхідно надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки: а) по 10 тестових завдань з дисциплін: «Радіодеталі та радіокомпоненти», «Основи теорії кіл», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Аналогова схемотехніка», «Цифрова схемотехніка», «Джерела живлення» (кожне питання має чотири варіанта відповіді, серед яких одна правильна відповідь; питання можуть містити текстові та графічні, табличні дані);  б) для проведення конкурсу з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою схему (до 30 елементів), яка представляє собою функціонально-закінчений вузол з елементами індикації та випробувана студентами навчального закладу;  в) для проведення конкурсу з проектування друкованого вузла  з використанням САПР схему (до 50 елементів).  Принципіальна схема для обох конкурсів виконана в програмі SPlan 7.0 з вказівкою маркування деталей біля елементів, а не в специфікації. Зовнішній вигляд деталей із геометричними розмірами та нумерацією виводів повинен бути поряд із принципіальною схемою на одному аркуші  з чіткими вказівками, які з елементів повинні знаходитися поза платою. Для участі у творчому конкурсі до оргкомітету необхідно надіслати електронний паспорт та 10 контрольних запитаньучасникам.

Добавить комментарий

Останні коментарі

Архів