Циклова комісія дисциплін професійної підготовки галузі знань

«Управління та адміністрування»

images

_

“Прокладай шлях до розуму людини через її серце”

Ф.Честерфільд

_

Ми готуємо фахівців за напрямком:

07 „Управління та адміністрування” за освітньо-кваліфікаційним рівнем

молодший спеціаліст за такими  спеціальностями:

071 “Облік і оподаткування”(денна форма навчання)

072″Фінанси, банківська справа та страхування”(денна форма навчання)

 

 

 

12345678

Голова комісії: 

Волковська Любов Олександрівна

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

.

Склад циклової комісії:

 • Башина Світлана Федорівна – заступник директора з НР, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;
 • Саніна Марія Петрівна – викладач кваліфікаційної категорії спеціаліст;
 • Бутова Людмила Володимирівна  – викладач кваліфікаційної категорії  спеціаліст;
 • Пирог Ірина Володимирівна – викладач кваліфікаційної категорії  спеціаліст.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ:

02

З ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Цикл професійної та практичної підготовки:

Фінансовий облік, Економічний аналіз, Інформаційні системи і технології в обліку,Облік і звітність у бюджетних установах, Контроль і ревізія, Податкова система,Казначейська справа, Фінанси, Гроші та кредит, Бюджетна система, Основи аудиту,  Облік на малих підприємствах, Облік у галузях народного господарства,  Охорона праці.  

Практичне навчання:

    Навчальна практика : комп’ютерна, з інформаційних систем і технологій в обліку, з фінансового обліку, з економіки підприємства.    Технологічна  практика на підприємствах, установах та організаціях  міста, району та області.

З ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА З ФІНАНСІВ, СТРАХУВАННЯ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Цикл професійної та практичної підготовки:

Вступ до спеціальності, Банківські операції, Фінанси, Гроші та кредит, Казначейська справа, Податкова система, Бухгалтерський облік та звітність комерційних банків, Бюджетна система, Страхові послуги, Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах, Фінансове право,Контроль і ревізія, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Фінансовий ринок, Фінансова статистика,Охорона праці.

Практичне навчання:

    Навчальна практика : комп’ютерна, з інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах, планування та організації діяльності підприємства, з фінансів, з банківських операцій.    Технологічна  практика на підприємствах, установах та організаціях  міста, району та області.   Теоретична підготовка студентів здійснюється в обладнаних кабінетах і лабораторіях з економіки, організації і планування виробництва, бухгалтерського обліку та статистики, фінансів та  кредитування, комп’ютерної техніки.  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ

 « Управління та адміністрування»

«Впровадження інформаційних, педагогічних та інноваційних технологій у навчально-виховний процес з метою формування професійно-компетентного випускника технікуму»

 

Науково-методична діяльність  циклової комісії професійної підготовки галузі знань

«Управління та адміністрування»

підпорядкована головній меті: формування професійної компетентності, підвищення рівня знань студентів, поліпшення якості підготовки спеціалістів, здатних адаптуватись у нових соціально-економічних умовах та вирішувати питання господарювання при різних формах власності.

1111

«Успіху досягають тільки люди з досвідом роботи в команді, що бажають використовувати досвід команди»

                            Едвар Лоулор

 

 

Методична робота викладачів  циклової комісії  – постійний педагогічний пошук     

         Мета діяльності кожного викладача циклової комісії дисциплін професійної підготовки галузі знань « Управління та адміністрування» – створити умови, за яких можна максимально реалізувати основні завдання ОКХ молодшого спеціаліста з фінансів, банківської справи та страхування; молодшого спеціаліста з обліку та оподаткування; сформувати студента як креативну особистість та забезпечити ефективний навчально-виховний процес освітнього середовища на економічному відділенні.   Із цією метою для студентів розробляються  методичні посібники, вказівки щодо виконання самостійної роботи, “Робочі  зошити” для  практичної  роботи  з дисциплін: “Фінанси”, “Податкова система”, “Бухгалтерськийй облік”, “Фінансовий облік”, “Контроль і ревізія”, “Економічний аналіз”,  “Банківські операції”, “Казначейська справа”, “Бюджетна система” у друкованому і електронному форматі.   До послуг студентів методичні розробки, створені  викладачами комісії, розміщені в електронній та паперовій базі  бібліотеки технікуму. 

1114

1112

1113

1111

НАРОД, ЩО ДУМАЄ НА ОДИН РІК ВПЕРЕД, ВИРОЩУЄ ХЛІБ.

 НАРОД, ЩО ДУМАЄ НА ДЕСЯТЬ РОКІВ ВПЕРЕД, ВИРОЩУЄ САДИ.

НАРОД, ЩО ДУМАЄ НА СТОЛІТТЯ ВПЕРЕД, ВИРОЩУЄ МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ.

 

      

За таким принципом живе і працює  циклова комісія

професійної підготовки галузі знань « Управління та адміністрування» Новокаховського приладобудівного технікуму.

 Викладачі циклової комісії займаються науковою роботою, беруть участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, наукових та міжвузівських конференціях  та обласних засіданнях викладачів економічних спеціальностей і викладачів інформаційних систем в обліку. На базі Новокаховського приладобудівного технікуму проходять засідання обласного методичного об’єднання  викладачів економічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області.  В роботі семінарів беруть участь викладачі нашого технікуму: Волковська Л.О., Чурсінова Л.Г., Зайцева Т.А.Башина С.Ф. На семінарах обговорються питання  проведення обласної олімпіади з економіки, а також сучасні форми узагальнення передового досвіду викладача у формі портфоліо. Досвідом поділилася Волковська Л.О. , голова циклової комісії НКПТ.IMG_6175   IMG_6171 IMG_6198

   

20.10.2017 року на базі Херсонського політехнічного коледжу ОНПІ відбулося засідання обласного методичного об’єднання викладачів економіки ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації.  Викладачі економічних дисциплін НКПТ Волковська Л.О. та Зайцева Т.А. взяли активну  участь в обговоренні особливостей розробки освітніх програм та  підготовки  до олімпіади 2018 року з дисципліни “Економіка підприємства”.

Метод.обэднання 20,10,2017

22.09.2017 року на базі технікуму відбулося засідання методичного об’єднання викладачів бухгалтерського обліку та інформаційних систем і технологій в обліку. Викладачі підвели підсумки ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції, провели майстер – клас за темою : “Необоротні активи”: Санін В.Л. (викладач Новокаховського політехнічного коледжу ОНПУ)  та Підгурська О.М. ( викладач Новокаховського приладобудівного технікуму).

28.10.2016 року викладачі економічних дисциплін Волковська Л.О. та Нартя Н.Ю. взяли участь у засіданні обласного методичного об’єднання викладачів “Бухгалтерського обліку та інформаційних систем і технологій в обліку”.   Засідання відбулося на базі Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ.1

Участь комісії економічних дисциплін у обласному методичному об’єднанні викладачів

з бухгалтерського обліку в смт. Коробки.

 

04          Циклова комісія економічних дисциплін НКПТ взяла участь у засіданні обласного методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін, яке відбулося на базі Каховського державного агротехнічного коледжу. Засідання відвідала  викладач НКПТ Зайцева Т.А.. Цікавою  була поїздка учасників методичного об’єднання до виробничого підприємства ПрАТ «Чумак».

DSC00097

05

DSC00096

Зустріч комісії економічних дисциплін з спеціалістами НАСК «Оранта» та приватною страховою компанією «Евролайф»

06

Зв’язок комісії економічних дисципліни з вищими навчальними закладами.

Зустріч у Миколаївському аграрному  університеті.

08

Обмін досвідом у Миколаївському аграрному університеті.

Кафедра бухгалтерського обліку.

Участь викладачів комісії технікуму у круглому столі у рамках місячника заходів до Дня науки на тему: «Я крокую до педагогічної майстерності». Про перші кроки у педагогічній діяльності розповіла викладач –   наставник молодих педагогів – Волковська Л.О. 

Семінар кураторів навчальних групп

З доповіддю«Успішне керівництво студентською групою – запорука успішного навчання» виступила куратор навчальної групи Волковська Л.О.  1   «ЗОЛОТІ ПРАВИЛА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА»   Викладач:

 • має бути особистістю, яка приваблює студента.
 • повинен викликати любов та повагу студентів  до себе, якщо він сам любить, поважає кожного студента та спілкується з ним, у стосунках з ним чесний і відвертий.
 • має бути веселим і жартівливим.
 • має раціонально використовувати свій час.
 • має бути доброзичливим.
 • має постійно вдосконалюватись, розширювати свій кругозір.
 • гасло викладача: «Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм студентам».
 • повинен реалізувати індивідуальний підхід до кожного студента, вміти його  вислухати.
 • має створити колектив, в якому панує доброзичливість стосунків.
 • має любити, захищати свого студента, поважати його почуття.

           Особливе місце в освітній діяльності членів циклової комісії є робота з обдарованою та талановитою молоддю, основною метою якої є виявлення і допомога студентам у розвитку інтелектуальних та творчих здібностей, природних задатків, створення сприятливих умов для розвитку здібностей студентів.

          Традиційно щороку в технікумі проходить тиждень циклової комісії економічних дисциплін. У рамках тижня проводиться ряд заходів, таких як – олімпіади з дисциплін «Податкова система» та  «Фінансовий облік» для студентів 3-го курсу.

 

 Олімпіади та творчі конкурси

Вітаємо переможців!

  У ІІ етапі міжнародної IT – олімпіади в конкурсі ” Управління підприємства в ERP – системі ” студенти групи Ф15 – 1Д посіли призові місця:

Козлова Катерина – І місце;

Прищепа Катерина – ІІ місце.(викладач Підгурська О.М.).

IMG_8625

 Вітаємо!

  У ІІІ етапі Всеукраїнського туру конкурсу “Використання  бухгалтерії” студенти групи А15 – 1Д посіли призові місця:

Сабурова Діана – І місце;

Савельєва Катерина – ІІ місце.IMG_8623

25 травня 2017 року відбувся ІІ етап третьої обласної олімпіади з дисципліни “Економіка підприємства” серед студентів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації:

 ІІ  місце –  Савельєва Катерина (група А15 – 1Д);

ІІІ місце – Козлова Катерина ( група Ф15 – 1Д). 

Підготувала викладач Зайцева Т.А.


IMG_0380


 11-12 квітня 2017 року викладачі економічної комісії Волковська Л.О. і Нартя Н.Ю. та студентки групи А14 – 1Д Соловйова Катерина і Кудас Анастасія взяли активну участь у ІІ Всеукраїнській студентській науково – практичній інтернет –  конференції

” Стратегія розвитку бізнесу в умовах глобалізації: управління та адміністрування” для ВНЗ І – ІІ рівня акредитації. Учасники отримали сертифікати.

IMG_0378

         10.06.2016       Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит» взяли активну участь у конкурсі студентської фотографії «Моя майбутня професія – бухгалтер»,  який був організований кафедрою обліку і аудиту обліково – фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету. Переможцями конкурсу стали  студенти ІІ курсу НКПТ спеціальності «Фінанси і кредит»

І місце –    Чаплига   Лілія

ІІ місце –  Батарейний Валентин

ІІІ місце – Корнійчук Алла

  До технікуму завітала Ксьонжик Ірина Володимирівна , доктор економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту МНАУ, яка привітала студентів з перемогою та вручила грамоти та цінні подарунки переможцям.       P60konkyrs

25.05.2016

         Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» гр..А13-1Д  Яцун Влада та гр.. А14 -1Д Глоба Анастасія на чолі з викладачем Зайцевою Тамарою Антонівною  прийняли участь у ІІ етапі ІІ Обласної олімпіади  з Економіки підприємства серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Підсумки олімпіади:

ІІ місце – Яцун Влада

ІІІ місце –  Глоба Анастасія

 P435


11.05.2016

    Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» гр..А13-1Д  Пономаренко Ярослав та Буганова Марія на чолі з викладачем Підгурською Оленою Миколаївною прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Комп’ютерні  технології у бухгалтерському обліку».

Підсумки конкурсу:

ІІІ місце – Пономаренко Ярослав,

Буганова Марія отримала грамоту 

IMG_1005


Результати олімпіади

І туру серед студентів ІІІ курсу економічних спеціальностей з дисциплін «Фінансовий облік» та«Податкова система»:  

спеціальность «Фінанси і кредит»

І місце – Шепелєва Антоніна;

ІІ місце – Татти Анастасія;

ІІІ місце – Нікішенко Дмитро.

 спеціальність«Бухгалтерський облік»

І місце –   Пономаренко Ярослав;

ІІ місце –   Буганова Марія;

ІІІ місце – Бенчик Наталія.

IMG_4058 IMG_4060

Студенти ІІІ курсу спеціальності «Фінанси і кредит» Бабенко Валерія Олександрівна та Орлюк Наталія Вадимівна у Національному фіналі ІТ – Олімпіади зайняли відповідно  І та ІІ місце у Конкурсі «Управління  підприємством  в  ERP – системі  1С:  Підприємство  8» серед  студентів  ВНЗ    І-ІV р. а. України. IMG_0671
2

Успішним результатом викладача економічних дисциплін Зайцевої Т.А. стала підготовка студентів гр.. А13-1Д Пономаренко Ярослава та  Буганової Марії до участі   у ІІ етапі І Обласної олімпіади з економіки підприємства серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації . Результати олімпіади :

І місце –  Буганова Марія

ІІІ місце – Пономаренко Ярослав

Участь студентів спеціальності “Бухгалтерський облік” у Регіональному турі  Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій «IT-Universe» (Міжнародна ІТ-Олімпіада), який проходив на базі НКПТ. Підготовку студентів здійснювала викладач економічних дисциплін Саніна М.П.

Результати олімпіади :

ІV місце – Шабняева Оксана

VI місце – Дрозд Марія

3

IMG_3711

За активну співпрацю з  журналом «Все про бухгалтерський облік»  студенти економічних спеціальностей нагороджені грамотами та призами.

    

Життя студентів цікаве не тільки навчанням, а й змістовним відпочинком. Студенти відділення беруть активну участь у художній самодіяльності та спортивно-масовій роботі.       Заходи, які проводить циклова комісія: відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; гурткова робота, що спрямована на формування творчого, мислячого фахівця в галузі фінансів та бухгалтерського обліку; позаурочні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції, конкурси з імітацією функцій бухгалтера, касира, працівника банку; виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів; тижні циклової комісії, зустрічі з фахівцями міста, пізнавальні екскурсії на підприємства. Цікавими є засідання клубу ФНП «Фінансисти нового покоління». Викладачі циклової комісії займаються науковою роботою, беруть участь у «круглих столах», наукових конференціях  та обласних засіданнях викладачів економічних спеціальностей і викладачів інформаційних систем в обліку.

08 листопада 2018 року студенти технікуму груп А17-1Д  та Ф16-1Д  разом із
викладачами:
 Бондаренко В.М., Бутовою Л.В., Шаруділовою Н.О. відвідали з екскурсією Каховську ГЕС ім.Непорожнього.
Студенти ознайомилися із історією будівництва станції, її потужністю, а також побачили “перлину” адміністративної будівлі -зимовий сад.

   02.11.2018 року на базі технікума відбулося засідання обласного методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін фахової передвищої освіти Херсонської області.

Про підсумки роботи обласного методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін ознайомила голова об’єднання Вольська Л.В..

Особистим досвідом роботи з організації самостійної роботи студентів поділилася викладач нашого технікуму Волковська Л.О., яка підготувала презентацію на тему: “Методика самостійної роботи студентів”.

   Викладачі методичного об’єднання розглянули завдання до проведення V – обласної Олімпіади з дисциплін “Економіка підприємства.”  Підсумком об’єднання стала екскурсія викладачів до ПРАТ “Дім марочних коньяків “Таврія””.

   30.10.2018 року викладач – спеціаліст Бутова Л.В. провела відкрите заняття у групі Ф16 – 1Д з предмету “Банківські  операції” за темою: “Відсотки за кредитом”.

18.10.2018

Викладачі економічних дисциплін Волковська Л.О.та Саніна М.П. прийняли участь у засіданні  обласного методичного об’єднання  викладачів бухгалтерського обліку та інформаційних технологій у бухгалтерському обліку, яке відбулося на базі Каховського державного аграрного коледжу, де обговорили та затвердили план роботи об’єднання на наступний 2018-2019 н.р..,  проведення конкурсу «Комп’ютерні технології у бухгалтерському обліку. Як підсумок засідання   – відвідали ПрАТ «Укргідроенерго» філію «Каховська ГЕС ім. П.С. Непорожнього.

02.10.2018 року у технікумі відбулося практичне відкрите заняття з дисципліни “Контроль і ревізія” на тему:”Контроль і ревізія грошових коштів в касі підприємства”. Студенти групи А16 – 1Д  спеціальності “Облік і оподаткування” використовували інноваційні технології кейс – методу, який розробили викладач Волковська Любов Олександрівна та магістрантка Нартя Наталія Юріївна.

    04.05.2018 року  до технікуму завітала представник газети “Все про бухгалтерськи облік” Анісім Л.М. Під час підведення підсумків тижня економічних дисциплін Людмила Миколаївна привітала переможців Олімпіад та вручила грамоти.

   25.04.2018 року студенти групи А15 – 1Д на чолі з викладачем Волковською. Л.О. відвідали Новокаховську об’єднану державну податкову інспекцію в рамках вивчення питання оподаткування фізичних та юридичних осіб. Начальник відділу моніторингу доходів Веремієнко А.О. та в.о. начальника відділу податків і зборів фізичних осіб Ливановська І.М. під час екскурсії ознайомили студентів із системою оподаткування, структурою установи та провели квест ” Реєстрація фізичної особи – підприємця”.

19.04.2018 року в технікумі відбувся круглий стіл на тему: “Бізнес – планування – основа успішного малого підприємництва”. Студенти групи Ф15 – 1Д спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” під керівництвом викладача Бутової Л.В. презентували  свої Stаrt-up бізнес – проекти розвитку малого бізнесу в м.Нова Каховка. На зустріч  запросили провідних спеціалістів та підприємців міста: керуючу відділенням Приватбанку в м.Нова Каховка – Арнаут Т.П.,  директора Новокаховського міського центру зайнятості – Котляр Н.О., директора ПП “Райський хліб” Цисовського О.А., які надали рекомендації студентам щодо можливостей втілення в життя цих проектів.

   Викладачі Башина С.Ф. та Волковська Л.О. разом зі студенткою групи А15 -1Д Сабуровою Діаною були учасниками І Всеукраїнської науково – практичної інтернет – конференції молодих вчених, аспірантів та студентів під назвою”Іноваційнні технології в процесі підготовки молодих спеціалістів: стан перспективи розвитку”, яка проходила 29 березня 2018 року на базі Херсонського економіко – технологічного технікуму, та отримали сертифікати від Херсонського національного технологічного університету.

yV7yb83q-zc


  11.09.2017 року у технікумі на основі освітньої програми «ЮніорБанк» на відділенні «Управління та адміністрування» розпочато навчання фінансової грамотності для студентів І курсу групи А17 – 1Д та Ф17 – 1Д.

   Знаннями і навичками в банківській сфері поділилася керуючий відділенням «Приватбанку» у м. Нова Каховка Арнаут Тетяна Петрівна.


  20 травня 2017 року студенти групи Ф14 – 1Д спеціальності ” Фінанси і кредит” на чолі з класним керівник Якуба О.А., на умовах співпраці відвідали фінансовий факультет  Харьківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця. 

  У День відкритих дверей студенти ознайомились із історією навчального закладу, правилами вступу, міжнародними програмами навчання та на кафедрі “Банківська справа”  отримали відповіді на свої запитання від завідувача кафедри банківської справи,  доктора економічних наук ХНЕУ ім. С.Кузнеця Колодізева О.М.

 


   13.04.2017 р. в методичному кабінеті Новокаховського приладобудівного технікуму було проведено круглий стіл для майбутніх  випускників  2017 року, студентів  3 курсу  гр.А14- 1Д за спеціальністю «Бухгалтерський облік» та гр.Ф14-1Д спеціальності «Фінанси і кредит»: «Портрет молодого фахівця очима студентів та роботодавців».
 У роботі круглого столу взяли участь  :

Анісім Людмила Миколаївна – регіональний представник газети «Все про бухгалтерський облік»;

Сироватко Володимир Миколайович – заступник міського голови м. Нова Каховка;

Арнаут Тетяна Петрівна  – керуючий відділенням «Приватбанк» у м.Нова Каховка;

Котляр Надія Олександрівна  – виконуюча обов’язки директора Новокаховського міського центру зайнятості. 


6 квітня 2017 року пройшла тематична зустріч фінансової грамотності студентів Новокаховського приладобудівного технікуму (Директор Глазунова Л.І.) з роботою відділення  Нового Формату Ощадбанку у м. Нова Каховка.

Студентів зустрів Заступник Начальника Херсонського облуправління Ощадбанку – Береговий А.В., бізнес-тренер Ботвінова О.А.  та керівник відділення Постовий М.А.

Студентів ознайомили з новими можливостями що відкриваються для клієнтів банківської установи – новими он-лайн сервісами, роботою цілодобової зони 24/7, новими технологіями та підходами щодо банківських послуг.

     03.04.2017

Декада економічних дисциплін розпочалася олімпіадами І туру серед студентів ІІІ курсу економічних спеціальностей з дисциплін «Фінансовий облік» та

«Податкова система» 

P70403-094156

   22.03.2017 року  у технікумі пройшла зустріч – бесіда студентів групи А14-1Д з к.е.н. доцентом кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Чорноморського державного університету ім.П.Могили  Леховець Оленою Олександрівною. Студенти ознайомились з правилами вступу до університету  та принципами організації навчального процесу.

P70322-100443

Якщо б ви завітали до Новокаховського приладобудівного технікуму

на економічне відділення з 03 квітня  по 13 квітня 2017 року, то були б свідками яскравої події – декади  циклової комісії економічних дисциплін.

У цьому році декада  пройшла під егідою «Моя майбутня професія».

Програма декади складалася з різноманітних заходів, метою яких було формування у студентів економічної грамотності, професійної компетентності – творче розв’язання економічних проблем, ознайомлення з своєю майбутньою професією. А головним принципом організації та проведення заходів була максимальна взаємодія студентів і викладачів на шляху до спільної мети.

Програма декади економічних дисциплін була насиченою та різноманітною. Це предметні олімпіади, екскурсії до Новокаховської ОДПІ, «Ощадбанку», промислового підприємства «Таврія», зустріч з роботодавцями.


   21.03.2017 року була проведена екскурсія студентів групи Ф14 – 1Д  викладачем Волковською Л.О. до  Новокаховської ОДПІ для ознайомлення із організацією роботи підрозділу та системою оподаткування.

P70321-124135


З професійним святом вас,

Бухгалтерська родино.

У нас покликання одне, 

У нас мета єдина.

15.11.2016

     На відділенні “Управління та адміністрування” відбулися урочистості  з нагоди 20-річчя спеціальності “Бухгалтерській облік”. Студенти спеціальності та куратори груп привітали творчі колективи та студенти всіх спеціальностей технікуму. За роки існування спеціальності технікум дав путівку в життя 526 випускникам, які добрими справами зміцнюють і підтримують авторитет навчального закладу не тільки на теренах України, а й за її межами.

   


04.11.2016 року на базі Економіко-технологічного технікуму Херсонського національного технічного університету було проведено засідання обласного методичного  об’єднання викладачів економічних дисциплінВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області. Від НКПТ участь в засіданні приймала   викладач економічнихдисциплін Зайцева Тамара Антонівна.

  На засіданні викладачі обговорили нагальні питання, провели підсумки роботи методичного об’єднання за 2015-2016 навч. рік, проаналізували результати ІІ етапу (обласної) Всеукраїнської олімпіади, обговорили та затвердили пропозиції про підготовку завдань до обласної олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства». 


   28.10.2016 року викладачі економічних дисциплін Волковська Л.О. та Нартя Н.Ю. прийняли участь у засіданні бухгалтерського обліку та інформаційних систем і технологій в обліку.    Засідання відбулося на базі Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ.

2 3

    Під час екскурсії в бібліотеці коледжу викладачі ознайомилися із новими виданнями педагогічної літератури.1     Обговорення засобів діагностики якості знань, єдиних для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області. Викладач Волковська Л.О. 4          26.10.2016 року в Новокаховській юнацькій бібліотеці відбулася зустріч – коктейль для студентів ІІІ курсу технікуму з громадським діячем, депутатом Херсонської обласної Ради , заступником директора із стратегічного розвитку підприємства “Піонер новітніх технологій” Сидоренко Олександром Миколайовичем.  Основним  на зустрічі було обговорення питання технологій енергоефективності та енергозбереження в Україні, розвиток підприємництва. P61026-145359        Дорогі друзі! Вітаємо Вас із чудовим хвилюючим святом – Днем Знань!    Це  день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас.     Усім, хто в цей  День прийшов до технікуму здобувати знання, бажаємо досягти своєї мети в житті, зустріти добрих і надійних друзів. А особливо нашим дорогим першокурсникам: ніколи не зупиняйтеся на дорозі Знань, вона цікава і по – справжньому нескінченна! Щастя Вам!

 А16 – 1Д                                                                                                                 Ф16 – 1Д

      Ряди молодших спеціалістів у 2016 році  з спеціальності “Облік і оподаткування” поповнили 18 студентів (класний керівник Корж Л.М.), з  спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” – 20 студентів (класний керівник Пермінова О.А.)


   На відділенні в рамках тижня циклової комісії обліково-еконоічних дисциплін проводяться виховні заходи: конкурс «Сходинки до profi», «Кращий за професією» ; зустрічі з кращими працівниками бухгалтерського обліку, податкових та фінансових органів, банківських установ, а також екскурсії до промислових підприємств, організацій та  установ міста Нової Каховки.     26.05.2016          Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» та  «Фінанси і кредит» ІІІ курсу зустрілися з доцентом кафедри політекономії Харківського   національного економічного університету ім..С.Кузнеця  Бриль Михайлом Сергійовичем, який ознайомив студентів з історією університету та розповів про правила вступу до навчального закладу у 2016 році. P6526


19.05.2016 Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» гр..А13-1Д  та «Фінанси і кредит» Ф13-1Д,  на чолі з викладачами економічних дисциплін Волковською Л.О. та Бутовою Л.В. відвідали Миколаївський національний аграрний університет з метою ознайомлення з організацією навчального процесу у навчальному закладі, правилами вступу на  економічний факультет навчального закладу.

P65 P61

    На базі кафедри фінансів і кредиту МНАУ студенти мали можливість ознайомитися з  навчальною лабораторію «Навчальний банк», на якій  використовується автоматизована банківська система (АБС) «Scrooge ІІІ».    P69     Студенти спеціальності «Фінанси і кредит» та викладачі економічних дисциплін НКПТ в навчальній лабораторії «Навчальний банк» МНАУ

P60 P62

  Велике задоволення мали студенти НКПТ від відвідування музею  Миколаївського національного аграрного університету, де прослухали дуже цікаву бесіду про історію створення музею МНАУ та становлення аграрної освіти на Миколаївщині.

                   

 ТИЖДЕНЬ  ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

       З 18 по 26 квітня 2016 року   на економічному відділенні технікуму проходив  тиждень   циклової комісії економічних дисциплін.           У цьому році він пройшов під егідою «Знайомство з професією».        Програма тижня складалася з різноманітних заходів, метою яких було формування у студентів економічної грамотності творче розв’язання економічних проблем, конкретних трудових завдань. А головним принципом організації та проведення заходів була максимальна взаємодія студентів і викладачів на шляху до спільної мети.   

26.04.2016  

 Підведення підсумків тижня економічних дисциплін

Нагородження переможців олімпіад, конкурсу стіннівок, нагородження переможців гри «Брейн – ринг».


26.04.2016   

Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» гр..А13-1Д  Пономаренко Ярослав, Шарапова Марина та Буганова Марія під керівництвом викладача Підгурської О.М. взяли участь у регіональному турі Міжнародної  студентської  Олімпіади у сфері інформаційних технологій ” ІТ-Universe” 1С: Підприємство 8 для України.

IMG_9912 IMG_9914

26.04.2016         

  На протязі тижня студенти ІІ та ІІІ курсу економічних спеціальностей прийняли участь у конкурсі на кращу стіннівку на економічну тематику. Кращими роботами визнано:

  Гр. Ф14-1Д – Корнійчук Алла, тема «Історія грошей в Україні»

  Гр. Ф13-1Д – Живкова Вероніка, тема «Брокерська діяльність»

IMG_4045 IMG_4059

26.04.2016    

Брейн-ринг з дисципліни «Банківські операції» провела викладач Бутова Л.В. В грі прийняли участь  студенти групи Ф13 – 1Д. Дві команди  «Мінфін» та «Все вирішено» змагалися на протязі шести етапів : презентація команди, питання ведучої, питання суперникам, вирішення кросвордів, конкурс капітанів, домашнє завдання. Переможцями стала команда «Мінфін».

IMG_4055


21.04.2016   

 Зустріч студентів гр..А13-1Д спеціальності «Бухгалтерський облік» з викладачами  кафедри «Фінанси» та «Бухгалтерський облік» Новокаховського політехнічного інституту Ковальовою С.О., Ніконовою Л.Г. та Чекас Н.Л.

Викладачі НКПІ ознайомили  студентів спеціальності про правила вступу до навчального закладу та про спеціальності у навчальному  закладі.

IMG_40


21.04.2016    

      Зустріч студентів спеціальностей «Фінанси і кредит» та спеціальності «Бухгалтерський облік» з викладачами  Херсонського національного технічного університету. Доктор економічних наук, професор, зав.кафедри економіки і підприємництва Шарко Маргарита Василівна розповіла студентам економічних спеціальностей про спеціальність «Економіка» в ХНТУ спеціалізації «Економіка підприємства» та здобуття економічної освіти світового рівня. IMG_4042

Викладачі циклової комісії економічних дисциплін не обмежувалися простором технікуму для формування економічної культури та ознайомлення студентів із майбутньою професією, і тому організовували для студентів груп Ф13-1Д та А 13-1Д – екскурсії до установ та організацій міста Нова Каховка.

21.04.2016                 

   Екскурсію студентів Новокаховського приладобудівного технікуму спеціальності «Фінанси і кредит» гр..Ф13-1Д  до ПАТ Приватбанку організувала

викладач Бутова Л.В. Студенти зустрілися із керуючою відділенням Приватбанку у м. Нова Каховка  Арнаут Тетяною Петрівною, яка ознайомила студентів із роботою кожного відділу, розповіла про можливості і перспективи розвитку Приватбанку, а також про шляхи отримання роботи в банку студентами-випускниками.

DSCN2717


20.04.2016

Для ознайомлення з організацією роботи податкової інспекції у м. Нова Каховка викладачами Волковською Л.О. та Улубаєвою В.М. була проведена екскурсія студентів Новокаховського приладобудівного технікуму спеціальності «Фінанси і кредит» гр..Ф13-1Д  та спеціальності «Бухгалтерський облік» А13- 1Д до Новокаховської ОДПІ. Цікаву інформацію студенти  отримали від першого  заступника начальника Новокаховської ОДПІ      Тетюк В.М.  та  Доля О.Я  – керівника відділу комунікацій. 

Зустріч із спеціалістами податкової служби.


     Викладачі циклової комісії економічних дисциплін не обмежувалися простором технікуму для формування економічної культури та ознайомлення студентів із майбутньою професією, і тому організовували для студентів груп Ф13-1Д та А 13-1Д – екскурсії до установ та організацій міста Нова Каховка.  

19.04.2016

    Екскурсію студентів Новокаховського приладобудівного технікуму спеціальності «Фінанси і кредит» гр..Ф13-1Д  до ДП Новокаховського рибоводного  заводу частикових риб організувала викладач Чурсинова Л.Г.   Студенти ознайомилися із технологічним процесом розведення цінних видів риби.

IMG_3993 IMG_4022

18.04.2016  Тиждень  економічних дисциплін розпочався олімпіадами І туру серед студентів ІІІ курсу економічних спеціальностей з дисциплін «Фінансовий облік» та«Податкова система» IMG_1_cr

Учасники олімпіади з викладачем Волковською Л.О.  

IMG_3982

Під час олімпіади

   


    23.03.2016 студенти економічних спеціальностей ІІ, ІІІ курсу технікуму зустрічали спеціалістів Новокаховської ОДПІ.     Під час зустрічі – бесіди на тему «Податки 2016» студенти отримали багато цікавої інформації щодо оподаткування юр. та фіз.. осіб від державних ревізорів-інспекторів Руденко Л.В. та Димченко Г.І.    Завідувач сектору комунікації Доля О.Я. познайомила студентів із структурою ОДПІ та організацією податкової роботи.     Про історію створення Новокаховської ОДПІ розповів Голова міського осередку Асоціації ветеранів ДПС України в м. Новій Каховці, перший начальник Новокаховської інспекції – Марченко Микола Стефанович. 1 2 3


16 грудня 2015 року студенти ІІІ  курсу спеціальності “Фінанси і кредит” та викладачі економічної комісії на чолі з директором НКПТ Глазуновою Л.І. зустрілися за круглим столом з О.М. Колодізевим, доктором економічних наук, професором, завідувачем кафедри  банківської справи,академіком Академії економічних наук України Харьківського національного економічного університету імені Семена Кузнеца. Студенти ознайомились із міжнародними програмами навчання та правилами вступу до ХНЕУ. IMG_5973


       18.11. 2015   На базі НКПТ відбулася зустріч студентів ІІ, ІІІ курсу спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Бухгалтерський облік» із завідувачем кафедри фінансів та кредиту, професором, доктором економічних наук Херсонського національного технічного університету Коваленко Миколою Андрійовичем, який розповів про сучасну фінансову систему України, ознайомив студентів з правилами та умовами вступу до ХНТУ. IMG_5365


     10.11.2015р.   Циклова комісія економічних дисциплін НКПТ прийняла участь у засіданні обласного методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін, яке відбулося на базі Каховського державного агротехнічного коледжу.  Засідання відвідала  викладач НКПТ Зайцева Т.А.. Цікавою  була поїздка учасників методичного об’єднання до виробничого підприємства ПрАТ «Чумак».  DSC00005 - копия DSC00097 - копия


        05.11.2015 відбулося засідання обласного методичного об’єднання викладачів бухгалтерського обліку та інформаційних систем і технологій в обліку. Від НКПТ у засіданні прийняла участь викладач, голова циклової комісії економічних дисциплін Волковська Л.О. Викладачами були підведені підсумки участі навчальних закладів в міжнародній Олімпіаді у сфері інформаційних технологій, розглянуті питання дистанційного навчання студентів, розробки завдань до комплексного державного екзамену спеціальності «Бухгалтерський облік» та проведення on-line конференції. Новый рисунок (1)       Учасники обласного методичного об’єднання  викладачів бухгалтерського обліку та інформаційних систем і технологій в обліку, яке відбулося у Новокаховському політехнічному коледжі.      


Мати професію, яка б забезпечила стабільне            

          майбутнє, – це бажання кожної людини.

      22.10.2015 Студентки гр.. Ф13-1Д на чолі з викладачем Волковською Л.О. прийняли активну участь у громадському заході «Твоя професія – твоє майбутнє» , де провели агітаційну роботу з метою залучення абітурієнтів на економічні спеціальності НКПТ. IMG_4134


  20.05.2015  Студенти економічних спеціальностей прийняли активну участь  у ІІ етапі І Обласної олімпіади з економіки підприємства серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації . Результати олімпіади :         І місце – Буганова Марія         ІІІ місце – Пономаренко Ярослав 

 1

Учасники І обласної олімпіади ІІ туру з економіки підприємства

 


  19.05.2015     Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік», гр..А12-1Д на чолі з викладачем економічних дисциплін Волковською Л.О. відвідали Миколаївський національний аграрний університет з метою ознайомлення з організацією навчального процесу на кафедрі «Облік і аудит», правилами вступу на  економічний факультет навчального закладу.

 1

Біля нового корпусу МНАУ

 

2

Зустріч з деканом факультету

«Облік та аудит»

3

За круглим столом із студентами гр.. А12-1Д. – ректор МНАУ, доктор технічних наук, професор , член – кореспондент НААНУ

В.С. Шебанін 

4

Зала музею МНАУ


  15.05.2015  Студенти гр..Ф12- 1Д  на чолі із заступником директора Башиною С.Ф. та викладачем економічних дісциплін Корецькою Л.В. відвідали ПАТ « Приватбанк». Метою проведення екскурсії було знайомство з роботою банку в цілому, його цілями та задачами, а також з роботою діючої інформаційної системи обліку підприємств та організацій, які є клієнтами цього банку.

 1

Екскурсія до «Приватбанку»

Студенти  гр. Ф12-1Д з викладачами

Башиною С.Ф. та Корецькою Л.В.

 

2

У операційній залі Приватбанку


Цікаво було познайомитись студентам гр..Ф12-1Д із роботою державної служби казначейства в м. Нова Каховка. Організатором екскурсії виступила Копоть Н.А.,  викладач економічних дисциплін НКПТ.  1 2


Студенти економічного відділення приймають активну участь у конкурсі «Селфі з улюбленим викладачем», який проводить

Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета

«Все про бухгалтерський облік»

 з 01.03.2015 по 30.04.2015 року


ДЕКАДА ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

           Якщо б ви завітали до Новокаховського приладобудівного технікуму з 14 по 24 квітня 2015 року на економічне відділення, то були б свідками яскравої події – декади  циклової комісії економічних дисциплін.           У цьому році він пройшов під егідою «Економічне виховання в дії».        Програма тижня складалася з різноманітних заходів, метою яких було формування у студентів економічної грамотності творче розв’язання економічних проблем, конкретних трудових завдань. А головним принципом організації та проведення заходів була максимальна взаємодія студентів і викладачів на шляху до спільної мети.


14.04.2015 Декада економічних дисциплін розпочалася олімпіадами ІІ туру серед студентів ІІІ курсу економічних спеціальностей з дисциплін «Фінансовий облік» та «Податкова система»

2

Учасники олімпіади з викладачем Волковською Л.О.

3

Результати олімпіади з дисципліни «Податкова система» серед студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

І місце – Орлюк Наталія

ІІ місце – Бабенко Валерія

ІІІ місце – Куліш Діана

Результати олімпіади з дисципліни «Фінансовий облік» серед студентів спеціальності «Бухгалтерський облік»

І місце –   Шабняєва Оксана

ІІ місце –   Дрозд Марія

ІІІ місце – Куришко Надія


    16 квітня 2015 року на базі Новокаховського приладобудівного технікуму проводився Регіональний тур Міжнародної студентської Олімпіади у сфері інформаційних технологій «IT-Universe» (Міжнародна ІТ-Олімпіада).

В конкурсі взяли участь 19 учасників – представників південного регіону. Херсонську область представляли студенти Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ, Економіко-технологічного технікуму ХНТУ, Новокаховського приладобудівного технікуму та  ХНТУ.

Міжнародна студентська Олімпіада у сфері інформаційних технологій «IT-Universe» (Міжнародна ІТ-Олімпіада) позиціонується як соціально значимий проект, спрямований на вдосконалення професійної майстерності, популяризацію інформаційних технологій (ІТ) і способів їх ефективного застосування, поліпшення процесів використання ІТ суспільством.

IMG_9457 IMG_9447 IMG_9465


 20.04.2015 в рамках проведення декади економічних дисциплін відбулася науково-дослідницька конференція серед студентів економічних спеціальностей на тему «Сучасна податкова система України»(з урахуванням змін до Податкового кодексу України з 10.04.2015 року)           Вступне слово викладача Волковська Л.О. IMG_9492   

Доповідь та презентація студенток гр.А12-1Д Шабняєвої Оксани та Дрозд Марії на тему «Податок на доходи фізичних осіб»

45

Доповідь та презентація студентки гр.А12-1Д  Куришко Надії на тему «Податок на додану вартість»

6

Учасники конференції з представниками Новокаховської ОДПІ

нач.відділу оподаткування юридичних осіб Чуприна Є.Б. та зав.сектором комунікацій Доля О.Я.

      Викладачі циклової комісії економічних дисциплін не обмежувалися простором технікуму для формування економічної культури, і тому організовували для студентів груп Ф12-1Д та А 12-1Д «Зустріч з професією» – екскурсії до установ та організацій міста Нова Каховка.


21.04.2015 Екскурсія студентів Новокаховського приладобудівного технікуму спеціальності «Фінанси і кредит» гр. Ф12-1Д Новокаховської ОДПІ

3 2 1


24.04.2015 Підведення підсумків декади економічних дісциплін  IMG_9917 IMG_9920   IMG_9913


25.02.2015                 Відбулося відкрите бінарне практичне заняття з дисципліни  «Статистика». Студенти спеціальності «Фінанси і кредит» гр..Ф 13-1Д  ознайомилися із методикою зведення та групування статистичних даних, набули навичок практичного   використання комп’ютерної програми МicrosoftExcel. Розробники заняття:  Волковська Любов Олександрівна, голова циклової комісії професійної підготовки  напряму «Економіка і підприємництво», викладач вищої категорії.  Беляєва Галина Миколаївна, зав.відділення спеціальності «Програмне забезпечення», викладач вищої категорії. 1 2


Навчальна практика в МНАУ та екскурсія до м. Миколаїв

11-12 грудня 2014 р.

      На підставі Угоди про співробітництво НКПТ з Миколаївським національним аграрним університетом (МНАУ), яке передбачає обмін досвідом з організації навчальної та наукової роботи, сприяння у підготовці та підвищення кваліфікації кадрів  з метою отримання навчальних навичок,  викладачі економічної комісії Волковська Л.О., Копоть.Н.А, Корецька Л.В.  та студенти спеціальності «Фінанси і кредит» 11-12 грудня 2014 року відвідали Миколаївський національний аграрний університет.

01

02

03

         На базі кафедри фінансів і кредиту МНАУ студенти мали можливість ознайомитися з  навчальною лабораторію «Навчальний банк», на якій  використовується автоматизована банківська система (АБС) «Scrooge ІІІ».           АБС «Scrooge ІІІ» – це комплекс автоматизації для сучасного банку, що охоплює весь процес діяльності фінансової установи: від початку роботи з клієнтом, включаючи продаж та обслуговування продуктів , і до потужних аналітичних та прогнозних звітів.          Студенти отримали можливість уявити себе у ролі банківського працівника та працювали з основними  складовими  системи: – договірна система (автоматизація операцій з обслуговування клієнтів); – цінні папери (автоматизація обліку та операцій з усіма видами ЦП); – система SWIFT (автоматизація операцій з валютними переказами); – валютний контроль (автоматизація обліку контрагентів, контрактів та ВМД); – казначейські операції; – система Cash&Billing (автоматизація прийому платежів); – внутрішня бухгалтерія.

04

Знайомство студентів спеціальності «Фінанси і кредит» з автоматизованою банківською системою (АБС) «Scrooge ІІІ»

Студенти спеціальності «Фінанси і кредит» та викладачі економічних дисциплін НКПТ в навчальній лабораторії «Навчальний банк» МНАУ

05

06

07

  Велике задоволення мали студенти НКПТ від відвідування музею  Миколаївського національного аграрного університету, де прослухали дуже цікаву бесіду про історію створення музею МНАУ та становлення аграрної освіти на Миколаївщині.

В прес-центрі МНАУ студенти спеціальності «Фінанси і кредит» отримали можливість ознайомитися з правилами прийому для вступу на навчання у 2015-2016 навчального року.

08

09

10

Заключним етапом знайомства з м. Миколаїв було відвідування студентами та викладачами НКПТ  Миколаївського обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми».


 13.11.2014 відбулася зустріч студентів спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Бухгалтерський облік» із спеціалістами податкової служби м. Нова Каховка.

       Бесіду  на тему  «Податковий кодекс – економічна конституція держави. Електронні сервіси для платників податків» провели:        Доля О.Я. – завідувач інформаційно- комунікаційним сектором Новокаховської ОДПІ;        Басова В.О. – ГДІ  інформаційно- комунікаційного сектором Новокаховської ОДПІ;        Про реєстрацію платників податків та електронну звітність розповів Левченко М.Ю. – ГДІ  відділу І Т та реєстрації платників Новокаховської ОДПІ.

11

12

 

13

32

33

Проведення ексурсій до Новокаховської Об’єднаної Державної податкової інспекції та Регіонального відділення Пенсійного Фонду у м. Н.Каховці у рамках вивчення питання оподаткування фізичних та юридичних осіб та питання пенсійного страхування.

 

 21.10.2014. Знайомство з організацією виробничого процесу , технологією зберігання зернових культур відбулося під час екскурсії студентів НКПТ до сільськогосподарського підприємства «Нібулон». 

26

25

 

23

Екскурсія на виробництво макаронних виробів

підприємства «Мірошник»

 

Екскурсія студентів економічних спеціальностей до Новокаховської ГЕС.

30

 

29

Знайомство студентів з технологічним процесом виноробства проходять під час екскурсії до ВАТ АПФ «Таврія».Фото на фоні торгівельної марки підприємства.

 

Цікаво  з дегустацією хлібобулочних виробів проходять екскурсії студентів до пiдприємства ВАТ «Бериславський хлібозавод. Новокаховський цех»

27

28

 

 

Останні коментарі

Архів