logo_7 LQQIkXlpdOA Xl5bnOQKQlo                VIІ Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки буде проводитись 17-19 травня 2017 р. на базі Новокаховського приладобудівного технікуму. Олімпіада проводиться з дисциплін, що входять до циклу професійної та практичної підготовки, для студентів вищих навчальних закладів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 1-4 курсу очної форми навчання. Наказ МОН №1264 від 20.10.2016 (переглянути)                В олімпіаді приймає участь команда від ВНЗ І-ІІ р.а. з двох учасників, що представляють відповідний регіон України. Олімпіада складається з трьох конкурсів та теоретичного туру:

 • конкурс з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою, у якому приймає участь один з членів команди. Кожний учасник отримує схему електричну принципіальну та комплект радіоелементів, монтажне обладнання. Необхідно виконати трасування плати на персональному комп’ютері з використанням прикладного програмного забезпечення (LayOut) та виготовити плату з одностороннім монтажем з нанесенням малюнку одним з технологічних методів. При виконанні креслення (малюнка) друкованої плати необхідно забезпечити раціональне розміщення елементів відносно один одного з точки зору взаємозв’язку і впливу, передбачити естетичне, геометричне розміщення елементів, відсутність перемичок, рівномірне розміщення елементів на площині друкованої плати та звернути увагу на питому завантаженість площі плати (кількість деталей на одиницю площі). Після підготовчого етапу з виготовлення друкованої плати учасник команди, що приймає участь у даному конкурсі, виконує монтаж схеми та демонструє її працездатність. Оцінка завдання здійснюється за критеріями, що затверджується журі олімпіади з радіоелектроніки (зразки завдань, критеріїї оцінювання);
 • конкурс на проектування друкованого вузла з використанням САПР, у якому приймає участь другий учасник команди. Кожна команда отримує персональний комп’ютер з встановленим прикладним програмним забезпеченням LayOut, комплект конструкторської документації. Необхідно виконати вірно трасування електричних з’єднань (зразки завданькритерії оцінювання);
 • конкурс з технічної творчості, у якому приймає участь обидва учасника команди. Кожна команда-учасник презентує практичну роботу «Лабораторний блок живлення» у вигляді функціонально-завершеного пристрою (вихідна напруга – +3…+15В; кількість каналів – два з незалежним керуванням; номінальний вихідний струм – не менше 1А; амплітуда пульсацій – не більше 100 мВ при 15В/1А; захист від короткого замикання у кожному каналі; індикація вихідної напруги), обґрунтовує та демонструє застосування у навчальному процесі, який виконаний у навчальному закладі ВНЗ І-ІІ р.а. протягом 2016/2017 н. р. учасниками команди. До конкурсної роботи додається паспорт у трьох примірниках та 10 контрольних запитань за темою творчого конкурсу. Оцінка конкурсу здійснюється за критеріями, що затверджуються журі олімпіади з радіоелектроніки;
 • теоретичний тур, у якому приймає участь другий учасник команди. Даний конкурс проводиться у вигляді комп’ютерного тестування з таких дисциплін: «Радіодеталі та радіокомпоненти»«Основи теорії кіл»«Метрологія та вимірювальна техніка»«Аналогова схемотехніка»«Цифрова схемотехніка»«Джерела живлення».  Учасник конкурсу відповідає на 10 тестових завдань з кожної дисципліни (критерії оцінювання).

               З метою поповнення банку типових завдань  необхідно надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки: а) по 10 тестових завдань з дисциплін: «Радіодеталі та радіокомпоненти», «Основи теорії кіл», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Аналогова схемотехніка», «Цифрова схемотехніка», «Джерела живлення» (кожне питання має чотири варіанта відповіді, серед яких одна правильна відповідь; питання можуть містити текстові та графічні, табличні дані);  б) для проведення конкурсу з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою схему (до 30 елементів), яка представляє собою функціонально-закінчений вузол з елементами індикації та випробувана студентами навчального закладу;  в) для проведення конкурсу з проектування друкованого вузла  з використанням САПР схему (до 50 елементів).  Принципіальна схема для обох конкурсів виконана в програмі SPlan 7.0 з вказівкою маркування деталей біля елементів, а не в специфікації. Зовнішній вигляд деталей із геометричними розмірами та нумерацією виводів повинен бути поряд із принципіальною схемою на одному аркуші  з чіткими вказівками, які з елементів повинні знаходитися поза платою. Для участі у творчому конкурсі до оргкомітету необхідно надіслати електронний паспорт та 10 контрольних запитаньучасникам.

logo_7

Наказ Міністерства освіти і науки України “Про проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2016/2017 навчальному році”(переглянути)

Наказ № 38/2016 “Про проведення VII Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки у 2016/2017 н.р.” (переглянути)

Положення про VII Всеукраїнську олімпіаду з радіоелектроніки (переглянути)

Додаток до положення (переглянути)

logo_7

Завдання 1

варіант 1 (spl jpg(Варіанти установки елементів)

 

Завдання 2

варіант 1 (spl jpg(Вінницький технічний коледж)

варіант 2 (pdf(Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя)

варіант 3 (pdf(Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя)

варіант 3 (pdf(Херсонський політехнічний коледж ОНПУ)

Завдання 3 (зразок паспорту)

Теоретичний тур

«Радіодеталі та радіокомпоненти»

«Основи теорії кіл»

«Метрологія та вимірювальна техніка»

«Аналогова схемотехніка»

«Цифрова схемотехніка»

«Джерела живлення»

logo_7 Для реєстраціїї учасників потрібно заповнити відповідну форму та надіслати її за адресами: nkpt81@gmail.com або sovm@ukr.net

На VII  Всеукраїнську  олімпіаду з радіоелектроніки, яка проходить у Новокаховському приладобудівному технікумі, зареєструвались представники 17 вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. України:

  *ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж»;
  *Одеський коледж комп. технологій Одеського екологічного університету;
  *Новокаховський приладобудівний технікум;
  *Херсонський політехнічний коледж Одеського  національного політехнічного університету;
  *Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; 
  *Технічний коледж Тернопільського ДТУ  ім.  І.Пулюя
ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»;
  *Коледж транспорту та комп’ютерних  технологій Чернігівського національного технологічного  університету; 
  *Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля;
   *Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного  університету; 
   *Харківський радіотехнічний технікум;
   *Вінницький технічний коледж;
   *Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету;
   *Коледж радіоелектроніки  м.Дніпро;
   *Смілянський промислово-економичний коледж Черкаська область;
   *Черкаський державний бізнес-коледж;
   *Черкаський політехнічний технікум.

 

   

logo_7

КОНТАКТНІ  ТЕЛЕФОНИ ОРГКОМІТЕТУ

Цирульник Сергій Михайлович (Вінницький технічний коледж) 067-308-64-71

Ємцев Олександр Анатолійович (Смілянський промислово-економічний коледж) 063-951-95-32

Ткачук  Юрій Зіновійович (Івано-франківський коледж електронних приладів) 066- 945-01-84

Приймак Віктор Адамович (Технічний коледж ТНТУ ім. І. Пулюя) 050-580-92-36

Сидоренко  Денис  Сергійович (Харківський національний університет Повітряних Сил) 096-268-56-76

КОНТАКТИ  КООРДИНАТОРА ОЛІМПІАДИ

Забродоцька  Ганна  Євгеніївна (Новокаховський приладобудівний технікум) 099-736-92-64 zabrodockaya@ukr.net

Новокаховський приладобудівний технікум   Телефон/факс: (05549) 7-83-20   Адреса: м. Нова Каховка, пр. Перемоги 11 http://nkpt.ho.ua

  logo_7   В останній день олімпіади учасники разом з викладачами технікума пройшлись по місту Нова Каховка та завітали до ” Казкової діброви”.

  Розважальний вечір для учасників олімпіади.

Згідно плану проведення олімпіади 18.05.2017 року для учасників було організовано екскурсія до Новокаховської ГЕС. IMG_9999        Презентація творчих робіт з конкурсу технічної творчості.  

18.05.2017 року ІІ день Всеукраїнської олімпіади, студенти беруть участь у конкурсі з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою.       У конкурсі на проектування друкованного вузла з використанням САПР.        Згідно плану проведення олімпіади 17.05.2017 року для учасників було організовано екскурсії до музею історії Північно-Кримського каналу та монументу “Легендарна Тачанка”, присвяченому подіям громадянської війни на Каховському плацдармі.

17  травня 2017 року відбулося відкриття VII Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед ВНЗ І-ІІ р.а.  України. В олімпіаді беруть участь переможці ІІ (обласного) етапу з 17 вищих навчальних закладів І-ІІ  рівнів акредитації України.          На урочистому відкритті були присутні: голова оргкомітету  Цирульник  С.М., міський голова Коваленко В.І., директор Новокаховського приладобудівного технікуму  Глазунова Л.І. та представники навчальних закладів, які привітали учасників олімпіади та побажали всім успіхів.

VII Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки буде проводитись на базі  Новокаховського приладобудівного технікуму  17-19 травня 2017 р. 26-27 жовтня 2016 р. проводилось методичне об’єднання викладачів, що займаються підготовкою студентів за спеціальністю  171 «Електроніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» на базі Вінницького технічного коледжу”

logo_7

Результати Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки 2017!

Теоретичний тур:

І місце – Передрій Іван,  викладач Опята Юрій Олександрович ( Новокаховський приладобудівний технікум);

ІІ місце – Єрмоленко Максим, Завідувач відділенням Ітякін Олександр Сергійович (Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету);

ІІІ місце – Крочак  Валентин, викладач  Савчук Михайло Петрович (Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя);

ІІІ місце – Коломійчук Євгеній,старший лаборант Жмурко Володимир Павлович (Смілянський промислово – економічний коледж).

 

Конкурс з технічної творчості:

І місце – Новокаховський приладобудівний технікум;

ІІ місце – ДВНЗ Чернівецький  політехнічний коледж;

ІІІ місце – Технічний коледж  Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

ІІІ місце – Одеський коледж  комп’ютерних  технологій Одеського державного екологічного університету;

ІІІ місце – Вінницький технічний коледж;

Конкурс на проектування друкованого вузла з використанням САПР:

І місце – Передрій Іван,  викладач Опята Юрій Олександрович ( Новокаховський приладобудівний технікум);

ІІ місце – Вишинський Василь, викладач Семенюк Наталія Юріївна (ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»);

ІІ місце – Єрмоленко Максим , Завідувач відділенням Ітякін Олександр Сергійович (Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету);

ІІІ місце – Крочак Валентин, викладач Савчук Михайло Петрович (Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя).

Конкурс з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою:

І місце – Ткач Владислав, викладач Семенюк Наталія Юріївна (ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»);

ІІ місце – Смола Олександр , викладач Уткіна Надія Євгенівна (Херсонський політехнічний коледж Одеського політехнічного університету);

ІІІ місце – Худзік Володимир , викладач Савчук Михайло Петрович (Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя);

ІІІ місце – Постернак Владислав, старший лаборант Жмурко Володимир Павлович (Смілянський промислово – економічний коледж).

Переможці олімпіади:

І місце – Новокаховський приладобудівний технікум;

ІІ місце – ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»;

ІІІ місце – Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

ANT_5202

Підсумковий протокол

 

VІI  Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ

(18.05.2017)

Навчальний заклад/ ПІБ учасників Сумарний бал Рейтинг
1 Вінницький технічний коледж  Літвінов Владислав Валентинович 317  5 
Поліщук Юрій Вікторович
2 Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ Онкалюк Олег Сергійович 240,8  11 
Єрмоленко Максим Миколайович
3 Коледж радіоелектроніки (м.Дніпро) Середюк Андрій Анатолійович 146  13 
Сидоренко Едуард Володимирович
4 Коледж електронних приладів ІФНТУНГ Павлишак Роман Васильович 246,5  10 
Півторак Владислав Романович
5 Северодонецький хіміко-механічний технікум СНУ ім. В. Даля Синявський Владислав Володим. 63,2  17 
Шевцов Владислав Валентинович
6 ДВНЗ “Миколаївський політехнічний коледж” Ширшов Дмитро Максимович 152,92  12 
Минта Богдан  Леонідович
7 Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕКУ Блашко Андрій Олександрович 254  9 
Романов Євген Сергійович
8 Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя Худзік Володимир Олегович 336,4  3 
Крочак Валентин Ігорович
9 Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ Андріяш Владислав Олексійович 266,54  7 
Довбиш Микита Вячеславович
10 Харківський радіотехнічний технікум Юрченко Владислав Русланович 64,2  16 
Черкашин Володимир Андрійович
11 Новокаховський приладобудівний технікум Ковальов Андрій Андрійович 395,3 
1
 
Передрій Іван Володимирович
12 Херсонский політехнічний коледж ОНПУ Смола Олександр Андрійович 276,47  6 
Єгоров Лев Васильович
13 Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ Постернак Владислав Анатолійович 322,94  4 
Коломійчук Євгеній Вікторович
14 Черкаський державний бізнес-коледж Тищенко Ярослав Станіславович 109,1  14 
Погорілий Олександр Володим.
15 Черкаський політехнічний технікум  Дунаєв Назар Олексійович 259,8  8 
Поліщук Вадим Васильович
16 Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ Юрченко Антон 93,5  15 
Биковець Олександр
17 ДВНЗ “Чернівецький політехнічний коледж” Ткач Владислав Олегович 348,33 2
Вишинський Василь Вікторович

Підсумковий протокол

VІIВсеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

(конкурс з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою)

 

Навчальний заклад ПІБ Сумарний бал Рейтинг
1 ДВНЗ “Чернівецький політехнічний коледж” Ткач Владислав Олегович 167,00 1
2 Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя Худзік Володимир Олегович 151,00 3
3 Северодонецький хіміко-механічний технікум Синявський Владислав Володимирович 5,00 14
4 Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ Онкалюк Олег Сергійович 65,00 11
5 Вінницький технічний коледж Літвінов Владислав Валентинович 146,50 4
6 Черкаський державний бізнес-коледж Тищенко Ярослав Станіславович 5,00 14
7 Коледж транспорту та комп’ютерних технологій Юрченко Антон 7,00 13
8 ДВНЗ “Миколаївський політехнічний коледж” Минта Богдан Леонідович 96,00 10
9 Черкаський політехнічний технікум Дунаєв Назар Олексійович 113,00 8
10 Коледж електронних приладів ІФНТУНГ Павлишак Роман Васильович 127,50 7
11 Коледж радіоелектроніки (м.Дніпро) Середюк Андрій Анатолійович 43,50 12
12 Харківський радіотехнічний технікум Черкашин Володимир Андрійович 5,00 14
13 Херсонский політехнічний коледж ОНПУ Смола Олександр Андрійович 162,00 2
14 Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ Андріяш  Владіслав Олексійович 142,50 5
15 Новокаховський приладобудівний технікум Ковальов Андрій Андрійович 137,00 6
16 Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ Постернак Владислав Анатолійович 152,50 3
17 Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕКУ Романов Євген Сергійович 105,50 9

 

Член лічильної комісії: _______________ /Т. І. Ковальова/

Член журі:                      _______________ /П. Д.Чекерис /

Член оргкомітета:         ________________/Ю. З. Ткачук/     

Підсумковий протокол

VІIВсеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

(конкурс з проектування друкованого вузла )

Навчальний заклад ПІБ Сумарний бал Рейтинг
1 Новокаховський приладобудівний технікум Передрій Іван 164 1
2 Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя Крочак Валентин 108 3
3 Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ Довбиш Микита 70 8
4 Черкаський державний бізнес-коледж Погорілий Олександр 62 9
5 Черкаський політехнічний технікум Поліщук Вадим 102 4
6 ДВНЗ “Миколаївський політехнічний коледж” Ширшов Дмитро 20 13
7 Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕКУ Блашко Андрей 87 6
8 Херсонский політехнічний коледж ОНПУ Єгоров Лев 71 7
9 ДВНЗ “Чернівецький політехнічний коледж” Вишинський Василь 116 2
10 Коледж транспорту та комп’ютерних технологій Биковець Олександр 20 13
11 Коледж електронних приладів ІФНТУНГ Півторак Владислав 62 9
12 Коледж радіоелектроніки (м.Дніпро) Сидоренко Эдуард 61 10
13 Северодонецький хіміко-механічний технікум Шевцов Владислав 25 12
14 Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ Єрмоленко Максим 116 2
15 Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ Коломійчук Євгеній Вікторович 95 5
16 Вінницький технічний коледж Поліщук Юрій 102 4
17 Харківський радіотехнічний технікум Юрченко Владислав 30 11

 

Член лічильної комісії: _______________ /В. В. Вернигора/

Член журі:                      _______________ /Н. Є. Уткіна/

Член оргкомітета:         ________________/О. А. Ємець/ 

Підсумковий протокол

    

 

Підсумковий протокол

VІI  Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (творчий конкурс )

Навчальний заклад ПІБ Сумарний бал Рейтинг
Вінницький технічний коледж  Літвінов Владислав Валентинович 31,5  3 
Поліщук Юрій Вікторович
Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ Онкалюк Олег Сергійович 11,8  10 
Єрмоленко Максим Миколайович
Коледж радіоелектроніки (м.Дніпро)  Середюк Андрій Анатолійович 16,5  8 
Сидоренко Едуард Володимирович
Коледж електронних приладів ІФНТУНГ Павлишак Роман Васильович 25  6 
Півторак Владислав Романович
Северодонецький хіміко-механічний технікум СНУ ім. В. Даля Синявський Владислав Володим. 9,2  12 
Шевцов Владислав Валентинович
ДВНЗ “Миколаївський політехнічний коледж” Ширшов Дмитро Максимович 19,92  7 
Минта Богдан  Леонідович
Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕКУ Блашко Андрій Олександрович 31,5  3 
Романов Євген Сергійович
Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя  Худзік Володимир Олегович 31,4  3 
Крочак Валентин Ігорович
Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ Андріяш Владислав Олексійович 31,04  4 
Довбиш Микита Вячеславович
Харківський радіотехнічний технікум  Юрченко Владислав Русланович 11,2  11 
Черкашин Володимир Андрійович
Новокаховський приладобудівний технікум Ковальов Андрій Андрійович 44,3  1 
Передрій Іван Володимирович
Херсонский політехнічний коледж ОНПУ Смола Олександр Андрійович 12,47  9 
Єгоров Лев Васильович
Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ Постернак Владислав Анатолійович 29,44  5 
Коломійчук Євгеній Вікторович
Черкаський державний бізнес-коледж  Тищенко Ярослав Станіславович 8,1  13 
Погорілий Олександр Володим.
Черкаський політехнічний технікум  Дунаєв Назар Олексійович 11,8  10 
Поліщук Вадим Васильович
Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ Юрченко Антон 28,5  5 
Биковець Олександр
ДВНЗ “Чернівецький політехнічний коледж” Ткач Владислав Олегович 41,33 2
Вишинський Василь Вікторович

Член лічильної комісії: _______________ /Т. І. Ковальова/

Член журі:                      _______________ / О. Ю. Резниченко/

Член оргкомітета:         ________________/В. А.Приймак/     

Підсумковий протокол

 

VІI  Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (теоретичний конкурс )

Навчальний заклад ПІБ Сумарний бал Рейтинг
Вінницький технічний коледж  Літвінов Владислав Валентинович 37  5 
Поліщук Юрій Вікторович
Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ Онкалюк Олег Сергійович 48  2 
Єрмоленко Максим Миколайович
Коледж радіоелектроніки (м.Дніпро)  Середюк Андрій Анатолійович 25  11 
Сидоренко Едуард Володимирович
Коледж електронних приладів ІФНТУНГ Павлишак Роман Васильович 32  8 
Півторак Владислав Романович
Северодонецький хіміко-механічний технікум СНУ ім. В. Даля Синявський Владислав Володим. 24  12 
Шевцов Владислав Валентинович
ДВНЗ “Миколаївський політехнічний коледж” Ширшов Дмитро Максимович 17  15 
Минта Богдан  Леонідович
Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕКУ Блашко Андрій Олександрович 30  10 
Романов Євген Сергійович
Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя  Худзік Володимир Олегович 46  3 
Крочак Валентин Ігорович
Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ Андріяш Владислав Олексійович 23  13 
Довбиш Микита Вячеславович
Харківський радіотехнічний технікум  Юрченко Владислав Русланович 18  14 
Черкашин Володимир Андрійович
Новокаховський приладобудівний технікум Ковальов Андрій Андрійович 50  1 
Передрій Іван Володимирович
Херсонский політехнічний коледж ОНПУ Смола Олександр Андрійович 31  9 
Єгоров Лев Васильович
Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ Постернак Владислав Анатолійович 46  3 
Коломійчук Євгеній Вікторович
Черкаський державний бізнес-коледж  Тищенко Ярослав Станіславович 34  6 
Погорілий Олександр Володим.
Черкаський політехнічний технікум  Дунаєв Назар Олексійович 33  7 
Поліщук Вадим Васильович
Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ Юрченко Антон 38  4 
Биковець Олександр
ДВНЗ “Чернівецький політехнічний коледж” Ткач Владислав Олегович 24 12
Вишинський Василь Вікторович

І Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки проходила 11-13 травня на базі Вінницького технічного коледжу. В олімпіаді прийняло участь команди з 14 областей та 16 навчальних закладів.  ІI Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки проходила 19-21 березня на базі Миколаївського політехнічного коледжу. В олімпіаді прийняло участь команди з 12 областей та 15 навчальних закладів.  ІІI Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки проходила 24-26 квітня на базі Смілянського промислово-економічного коледжу ЧДТУ. В олімпіаді прийняло участь команди з 12 областей та 14 навчальних закладів.  ІV Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки проходила 21-23 травня  на базі Вінницького технічного коледжу.  В олімпіаді прийняло участь команди з 9 областей та 10 навчальних закладів.  V Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки проходила 20-22 травня  на базі  Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. І.вана Пулюя.  В олімпіаді прийняло участь команди з 10 областей та 13 навчальних закладів.  VI Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки проходила 18-22 травня на базі Вінницького технічного коледжу. В олімпіаді прийняло участь команди з 12 областей та 15 навчальних закладів

  logo_7     І Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки проходила 11-13 травня на базі Вінницького технічного коледжу. В олімпіаді прийняло участь команди з 14 областей та 16 навчальних закладів. Звіт та результати І олімпіади з радіоелектроніки ІI Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки проходила 19-21 березня на базі Миколаївського політехнічного коледжу. В олімпіаді прийняло участь команди з 12 областей та 15 навчальних закладів. Звіт та результати ІI олімпіади з радіоелектроніки ІІI Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки проходила 24-26 квітня на базі Смілянського промислово-економічного коледжу ЧДТУ. В олімпіаді прийняло участь команди з 12 областей та 14 навчальних закладів. Звіт та результати ІІI олімпіади з радіоелектроніки ІV Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки проходила 21-23 травня  на базі Вінницького технічного коледжу.  В олімпіаді прийняло участь команди з 9 областей та 10 навчальних закладів. Звіт та результати ІV олімпіади з радіоелектроніки V Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки проходила 20-22 травня  на базі  Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. І.вана Пулюя.  В олімпіаді прийняло участь команди з 10 областей та 13 навчальних закладів. Звіт та результати V олімпіади з радіоелектроніки VI Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки проходила 18-22 травня на базі Вінницького технічного коледжу. В олімпіаді прийняло участь команди з 12 областей та 15 навчальних закладів

 • Вінницька обл. (Вінницький технічний коледж),
 • Дніпропетровська обл. (Дніпродзержинський економічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету),
 • Івано-Франківська обл. (Коледж електронних приладів ІФНТУНГ),
 • Харківська обл. (Харківський радіотехнічний технікум, Харківський коледж Державного університету телекомунікацій, Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕУ),
 • Чернігівська обл. (Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ),
 • Чернівецька обл. (ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»),
 • Хмельницька обл. (Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»),
 • Миколаївська обл. (ДВНЗ “Миколаївський політехнічний коледж”),
 • Одеська обл. (Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕУ),
 • Тернопільська обл. (Технічний коледж ТДТУ ім. І. Пулюя),
 • Херсонська обл. (Херсонский політехнічний коледж ОНПУ, Новокаховський приладобудівний технікум),
 • Черкаська обл. (Смілянський промислово-економічний коледж  ЧДТУ).

Фотозвіт можна переглянути в розділі Фото Результати  VI Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки У конкурсі з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою переможцями стали: Мохначенко Владислав (Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ) – 1 місце, Небрат В’ячеслав (Харківський коледж Державного університету телекомунікацій), Постернак Владислав (Смілянський промислово-економічного коледж ЧДТУ) – 2 місце, Дячук Євгеній (Вінницький технічний коледж), Ткач Владислав (ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж») – 3 місце. У конкурсі з проектування друкованого вузла з використанням САПР переможцями стали: Бахнівський Андрій (Вінницький технічний коледж) – 1 місце, Передрій Іван (Новокаховський приладобудівний технікум) – 2 місце, Крочак Валентин (технічний коледж Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя),Минта Богдан (ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж») – 3 місце. Найкращу теоретичну підготовку мають: Передрій Іван(Новокаховський приладобудівний технікум) – 1 місце, Крочак Валентин(технічний коледж Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя), Мельничук Євген (Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка») – 2 місце; Сичов Станіслав (коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ),Коломійчук Євгеній (Смілянський промислово-економічного коледж ЧДТУ) –3 місце. У творчому конкурсі переможцями стали: команда Вінницького технічного коледжу – 1 місце, команда Новокаховського приладобудівного технікуму, команда Смілянського промислово-економічного коледжу ЧДТУ – 2 місце, команда Харківського гідрометеорологічного технікуму ОДЕУ, команда Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій – 3 місце. Загальнокомандні місця VI Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки розподілись: 1 місце – команда Вінницького технічного коледжу у складі Дячук Євгеній, Бахнівський Андрій (керівник – Ткачук В.М.); 2 місце – команда Новокаховського приладобудівного технікумуу складі Ковальов Андрій, Передрій Іван (керівник – Опята Ю.О.); 3 місце – команда Смілянського промислово-економічного коледжу Черкаського державного технологічного університету у складі Коломійчук Євгеній, Постернак Владислав (керівник – Жмурко В.П.) Під час проведення VI Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки учасники та їх керівники відвідали військово-історичний музей Повітряних сил Збройних сил України та сучасне підприємство «ПромАвтоматика-Вінниця», яке виробляє мікропроцесорних реле, світлодіодні світильники, електрощитове обладнання, а також займається проектуванням, монтажем, обслуговуванням систем електропостачання, автоматизація техпроцесів. Учасники VІ Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки та їх керівники взяли участь у технічному семінарі, який проводив найбільший в Україні виробник професійної аудіотехніки компанія «Park Audio II». Присутні ознайомились з особливостями виробництва підсилювачів потужності, пасивних та активних акустичних систем, активних звукопідсилювальних комплексів, лінійних масивів та провели їх тест-драйв. Партнером олімпіади виступив національний 3G оператор Інтертелеком. Компанія підтримує молодих майстрів-радіотехніків новітнім обладнанням: команди, що зайняли перше, друге та третє місця отримали у подарунок по два мобільних Wi-Fi роутера з безкоштовним 3G інтернетом на 3 місяці. З швидкісним мобільним інтернетом від Інтертелеком конкурсанти матимуть змогу й надалі шукати інформацію, обмінюватись ідеями та отримувати доступ до будь-яких онлайн-матеріалів на всій території покриття 3G від Інтертелеком. Організатори виносять щиру подяку за підтримку у проведенні олімпіади ТОВ «Інтертелеком»ТОВ «ПромАвтоматика-Вінниця»ТОВ «ПАРК АУДІО II»ТОВ «Радіоком»ТОВ «Ріо-трейд», інтернет-магазину«KATRAN.VN.UA», науково-технічному журналу «CHIP NEWS Украина. Инженерная микроэлектроника», журналу«РАДИОАМАТОР» .  

logo_7

https://drive.google.com/drive/folders/0B2sZzstpQ4JcUWNKTjVzSlV2R3M?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0B2sZzstpQ4JcOXNWQTBkbzJoSmM?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0B2sZzstpQ4JcMU90QkdyUnJVODQ?usp=sharing

Добавить комментарий

Останні коментарі

Архів