logo_Istor

 06.04.2017 року на базі технікуму відбудеться обласна олімпіада з предмета “Історія України” ВНЗ І – ІІ рівня акредитації Херсонської області .

logo_Istor

Розглянуто та схвалено 

на засіданні обласного методичного об’єднання викладачів всесвітньої

історії та історії України                 

Голова Ради директорів

ВНЗ І–ІІ р. а. Херсонської

області

                     О.Є. Яковенко

______________________

___ «_________» 2017 р.

Протокол № 13  від 21.10. 2016 р.

Положення

Про проведення олімпіади

з предмета «Історія України»

серед студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Херсонської області

 

1. Загальні положення

1.1. Організатором олімпіади з предмета «Історія України» є Рада директорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Херсонської області, обласне методичне об’єднання викладачів всесвітньої історії та історії України, представники циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін та адміністрації Новокаховського приладобудівного технікуму.

1.2. Олімпіада з предмета «Історія України» проводиться  для студентів першого та другого курсу вищих навчальних закладів загальноосвітньої підготовки І–ІІ рівнів акредитації Херсонської області.

1.3. Мета проведення олімпіади:

 • відбір та підтримка обдарованої молоді ;
 • сприяння розкриттю, розвитку та реалізації здібностей студентів;
 • формування історичних знань, розвиток творчого історичного мислення студентів, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу в його різноманітності й суперечності, застосування історичних знань і набутих умінь;
 • розвиток  у студентів інтересу й поваги до історії та культури свого та інших народів, прагнення зберегти, примножити культурну спадщину своєї країни і всього людства;
 • сприяння розвитку історичної свідомості, розумінню завдань, що стоять перед державою і світовою цивілізацією, критичному осмисленню минулого, прогнозуванню майбутнього;
 • стимулювання творчої праці, процесу самовдосконалення студентів та науково- педагогічних працівників.

 

2. Організація олімпіади

2.1. Олімпіада проводиться у два етапи:

І етап – внутрішній – проводиться до 23 березня 2017 р. – у вищих навчальних закладах області І–ІІ рівнів акредитації. Переможець олімпіади рекомендується для участі в обласній олімпіаді.

ІІ етап – обласний – проводиться 06 квітня 2017 р.на базі Новокаховського приладобудівного технікуму.

 

3. Умови проведення олімпіади

3.1. Олімпіада проводиться на добровільних засадах.

3.2. До участі в ІІ турі олімпіади з предмета «Історія України»  залучаються студенти, які володіють наступними основними знаннями, вміннями та навичками:

 • знати історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіших подій і процесів, поняття, місця подій, обставини, учасників, результати подій, пам’ятки культури;
 • визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, їх послідовність та синхронність, встановлювати відповідність між явищами, процесами, подіями та періодами, епохами;
 • характеризувати (визначати  істотні характерні риси, складові, етапи, віхи) подій, явищ і процесів минулого, діяльність видатних історичних постатей;
 • встановлювати відповідність між одиночними фактами і типовими загальними явищами, групувати (класифікувати) факти за вказаною ознакою;
 • знати визначення історичних понять й термінів, пояснювати їх;
 • встановлювати причини та наслідки подій і явищ, оцінювати їх значення;
 • працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та  певною епохою, аналізувати зміст фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює.

3.3. Від кожного навчального закладу у другому етапі олімпіади бере участь один студент першого чи другого курсу загальноосвітньої підготовки , який посів І місце у І етапі.

3.4. Учасник ІІ етапу повинен мати при собі студентський квиток або залікову книжку.

3.5. Час, відведений на проведення обласної олімпіади , – 2 академічні години.

3.6. Заявки на участь в обласній олімпіаді надсилаються до 03 квітня 2017 р. за адресою: 74900,  м.Нова Каховка, пр. Перемоги, 11 або електронною поштою за адресою: nkpt81@gmail.com

Телефон для довідок: (05549)7-26-94 та 050-8838457.

Заявки, надіслані після вказаної дати, до уваги не беруться.

3.7. Кожен учасник олімпіади отримує умови завдань, аркуші для виконання завдань та чернетки.

 

4. Журі олімпіади

4.1. Склад журі (до 5 осіб) обирається шляхом жеребкування в день проведення олімпіади із викладачів, які супроводжують учасників олімпіади, з обов’язковим включенням представника навчального закладу, що проводить обласну олімпіаду.

4.2. Журі перевіряє роботи учасників олімпіади за встановленими критеріями оцінювання, аналізує підсумки виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки, дає оцінку рівня підготовки студентів та визначає рейтинг учасників олімпіади.

         4.3. Навчальний заклад, який проводить олімпіаду, у той же день оголошує підсумки проведення обласної олімпіади з предмета «Історія України». Голова журі в десятиденний термін подає звіт про підсумки проведення обласної олімпіади з предмета «Історія України» серед студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації на адресу базового ВНЗ radadirektoriv-kherson@rambler.ru.

 

5. АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСЯ

5.1. До складу апеляційної комісії входить по одному члену журі, що оцінювали кожне конкурсне завдання.

5.2. Апеляційна комісія розглядає апеляції учасників олімпіади, які були подані не пізніше однієї години після оголошення попередніх результатів.

 

6. Функції обласного методичного об’єднання викладачів ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ при підготовці та проведенні олімпіади

6.1. Члени обласного методичного об’єднання у відповідності з розподіленими темами в установлені терміни надсилають голові методичного об’єднання завдання для поповнення архіву типових завдань та відповідають за їх коректність.

6.2. Голова методичного об’єднання надсилає типове завдання до базового ВНЗ для розповсюдження між навчальними закладами з метою покращення якості підготовки студентів-учасників олімпіади.

6.3. Після проведення олімпіади голова методичного об’єднання висвітлює

результати обласної олімпіади з дисципліни «Історія України»      та надсилає до базового ВНЗ протокол із підписами голови журі та секретаря олімпіади і пакети завдань для формування архіву.

 

7. Програма олімпіади

7.1.Завдання до олімпіади охоплюють період  історії  України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. та формуються на підставі матеріалів , підготовлених навчальними закладами.

7.2.Кожний навчальний заклад, який приймає участь в проведенні олімпіади, має в установлені терміни (до 15.01.2017 р.) запропонувати свій варіант олімпіадних завдань, наданих до оргкомітету в електронному вигляді електронною поштою за адресою: nkpt81@gmail.com.

7.3.Загальний варіант завдань олімпіади буде складено через введення тестів у комп’ютер шляхом автоматичного відбору 3-5 завдань з кожного запропонованого навчальними закладами варіанту.

7.4. 40% тестових завдань стосуються подій історії з найдавніших часів до початку ХХ ст., а зокрема наступних тем:

 • Cтародавня історія України;
 • Київська Русь та Галицько-Волинська держава;
 • Українські землі в ХІV – ХVІII ст.(Велике Князівство Литовське, виникнення та еволюція козацтва, національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.,період «Руїни», остаточна ліквідація козацької автономії);
 • Українські землі в ХІХ ст.( політика російського царизму щодо України, національно – визвольний рух, його політизація та утворення перших політичних партій).

7.5. 60 % тестових завдань стосуються подій історії ХХ – початку ХХІ ст., починаючи з теми «Українські землі на початку ХХ ст.» та завершуючи темою «Україна в умовах незалежності».

7.6.Учасникам олімпіади будуть запропоновані наступні завдання:

 •  Завдання з одним варіантом правильної відповіді з чотирьох запропонованих  варіантів – в кількості 40 завдань в електронному вигляді;
 • Завдання на встановлення відповідності(«логічні пари») в кількості 5 завдань в електронному вигляді ;
 • Завдання на встановлення  правильної послідовності в кількості 3 завдань в електронному вигляді ;
 • Творче завдання (аналіз фрагменту історичного документу).

7.7.Творчі завдання, запропоновані від кожного навчального закладу, визначаються жеребкуванням, виконуються в електронному вигляді на персональному комп’ютері.

 

8. критерії оцінювання олімпіадних завдань

8.1. За роботу, виконану у повному обсязі, студент отримує 79 балів, які  розподіляються наступним чином:

 • Завдання з одним варіантом правильної відповіді – кожна правильна відповідь – 1 бал(всього – 40);
 • Завдання на встановлення відповідності(«логічні пари»)  – кожна правильна відповідність («логічна пара») – 1 бал(всього – 5*4 =20);
 • Завдання на встановлення  правильної послідовності – кожна правильна послідовність – 1 бал(всього – 3*3=9);
 • творче завдання –  аналіз фрагменту історичного документу – 10 балів.

 

9. Порядок нагородження учасників олімпіади

9.1. Визначена за рейтингом кількість балів є підставою для присудження призових місць студентам-учасникам олімпіади.

9.2. Переможцем обласної олімпіади вважається студент, який набрав найбільшу кількість балів в межах не менше 60 балів та одноосібно посів перше місце.

9.3. Призерами обласної олімпіади можуть бути студенти, які набрали не менше 50% балів від кількості балів переможця, але не більше п’яти осіб. Вони нагороджуються грамотами Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області.

9.4. Навчальні заклади, студенти яких є переможцями ІІ етапу олімпіади, можуть звільняти їх від складання іспиту чи заліку з предмета  «Історія України» і матеріально заохочувати.

 

10. Фінансування олімпіади

10.1. Витрати на відрядження студентів та супроводжуючих їх осіб з числа викладачів для участі у обласної олімпіади здійснюються їхніми навчальними закладами.

10.2. Матеріально-технічне забезпечення обласної олімпіади здійснюється навчальним закладом, де вона проводиться.

 

Методист базового ВНЗ І–ІІ р.а. Херсонської області Т.О.Литвиненко
   
   
Голова методичного об’єднання викладачів всесвітньої історії та історії України О.В.Офатенко

logo_Istor

logo_Istor

Заявки на участь в обласній олімпіаді надсилаються до 03 квітня 2017 р. за адресою: 74900,  м.Нова Каховка, пр. Перемоги, 11 або електронною поштою за адресою: nkpt81@gmail.com

Телефон для довідок: (05549)7-26-94 та 050-8838457.

Заявки, надіслані після вказаної дати, до уваги не беруться.

logo_Istor

КОНТАКТИ  КООРДИНАТОРА ОЛІМПІАДИ

Офатенко Олег Валерійович (Новокаховський приладобудівний технікум) 

Новокаховський приладобудівний технікум

 

Телефон/факс: (05549) 7-83-20

 

Адреса: м. Нова Каховка, пр. Перемоги 11

http://nkpt.ho.ua

logo_Istor

      З метою розвитку  у студентів інтересу й поваги до історії та культури свого народу, 06.04.2017 року на матеріальній базі технікума була проведена олімпіада з предмета «Історія України».

logo_Istor

 Підсумки проведення ІІ утапу олімпіади серед студентів першого та другого курсів вищих навчальних закладів загальноосвітньої підготовки І–ІІ рівнів акредитації Херсонської області:

І місце  посів Сушко О.( Херсонський морський коледж);

ІІ місце посіла  Коваленко Л. (Бериславський медичний коледж);

ІІІ місце посіла Рижих В. (Новокаховський політехнічний коледж).

Добавить комментарий

Останні коментарі

Архів